Thời đại nay đã không như xưa nữa! 👆👇

ĐẠO PHẬT

Thời đại nay đã không như xưa nữa! 👆👇

Thời đại nay đã không như xưa nữa!

Thầy giáo ngày nay và ngày xưa khác nhau xa lắm.

Mỗi ngày che mất Tánh Phật!

Thời xưa, thầy giáo thì kính trọng đạo đức, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Thời nay, thầy giáo bản thân không làm xong (không đủ đức độ). Cũng như Phật học ngày nay cũng kém xa ngày xưa.

Nương Chánh Pháp, chớ tin vào con Người!

Hồi xưa ai cũng coi trọng lễ, nghĩa, liêm, sỉ; do đó mới có Bậc Thánh Nhân xuất hiện. Ðời nay không ai coi những điều ấy là giá trị, vì vậy xã hội ngày càng hỗn loạn. Do đó mình phải có thái độ cung kính đối với kinh điển.

Chất lượng chân chánh càng hiếm hoi!

Hiện nay, Phật-giáo trên toàn thế giới đại thể thì có hoằng Pháp, truyền bá. Song le, tuy đạo Phật phổ biến như vậy, nhưng lại rất khó tìm được kẻ chân chánh tu hành. Cũng có kẻ sớm đến với Ðạo, thiện căn khá tốt; song, kẻ xuất gia thì vẫn ít.

Tu hành có Thật, cũng có Giả!

Xưa kia, xuất gia là để liễu thoát sanh tử: do đó, tu hành cực khổ, học cái khổ hạnh của Phật, Bồ Tát để tu luyện bản thân.

Thời Mạt Pháp là đây!

Người nay và người xưa khác nhau xa: Cổ Nhân, Ðạo-tâm có mười phần; người đời nay, Ðạo-tâm chỉ có một phần.

Nhất tâm hay loạn tâm, tất có Thành Quả khác nhau!

Người tại gia hay xuất gia đời nay sinh hoạt sung sướng, tốt lắm. Khi cuộc sống quá sung sướng thì sẽ sinh ra nhiều tai nạn. Chấp trước vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì bịnh hoạn cũng sẽ nhiều hơn.

Càng giản dị, càng nhẹ nhàng

Ăn cơm đạm, mặc áo thô: tu hành là cứ ở đây mà dụng công. Song hiện tại, ai ai cũng nghiên cứu việc ăn ngon, mặc đẹp. Cả ngày bận rộn vì mấy chuyện ấy. Mình nguyện muốn tiêu nghiệp chướng, nay biến thành tiêu hao mất phước huệ; rồi thì nghiệp chướng cũng theo đó mà ùa tới thôi.

Thật có y giáo khởi hành hay chưa?

Xưa kia cơm, canh, rau cải, thật giản dị. Giờ đây, ai cũng chú ý, kén chọn việc ăn uống đến độ, người xuất gia ăn còn ngon hơn cả kẻ thế tục nữa!

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert