Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế nào?⭐️

ĐẠO PHẬT

Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế nào?⭐️

Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế nào?

Vì Chúng Sanh!

Cõi Cực Lạc có đượcvì 48 đại nguyện của ngài Bồ Tát Pháp Tạng (tức là Đức Phật A Di Đà), đã lấy công đức đạo hạnh và trí huệ của chính mình để thành tựu nên sự trang nghiêm như thế, không ngoài mục đích vì thương xót và muốn cứu độ chúng sanh có được một nơi chốn an vui, để cùng nhau tu hành, vượt thoát con đường sanh tử luân hồi. 🌎 👫

4 Lần khen ngợi!

Trong bản Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca đã 4 lần nói đến sự thành tựu công đức trang nghiêm ở cõi Tịnh Độ, đó là một nơi chốn vãng sanh rất thiêng liêng và kỳ diệu. 👏 🌻

Y Báo trang nghiêm!

Sự trang nghiêm ở công đức trí huệ đã được dựng lên tại cõi nước Cực Lạc là các dậu rào, các mành lưới, các hàng cây bằng bốn món châu báu, với ao thất bảo, với tám thứ nước công đức, đáy ao toàn bằng cát vàng, những lối đi ở bốn bên bờ ao do tứ bảo hợp thành, các lầu đài và tịnh xá cũng đều nghiêm sức bằng bảy chất báu vô cùng rực rỡ, có vô số các loại hoa sen hương thơm tinh khiết, với hào quang tỏa sáng rất trang nghiêm. 🍄 🍀

Y Báo thanh tịnh!

Ở cõi đó thường có nhạc trời và mưa hoa. Nhạc từ mây trời (thiên nhạc) rất thường trổi lên nhiều lần trong suốt ngày đêm. Những khi như vậy thì các nhạc cụ tự nhiên hiện ra, bay lơ lửng trên không trung, tự động cùng hòa nhịp với nhau và phát ra muôn ngàn thanh âm huyền diệu. Mọi người nghe những thanh âm ấy, thân tâm cảm thấy rất thanh tịnh và an lạc. Các Vị Thần âm nhạcChư Thiên ở khắp mười phương cũng cùng đến tấu nhạc trên không trung và trong các lầu đài tịnh xá. 🎼 🌟

Tâm chân, tâm chánh, tâm đại, tâm viên!

Mặt đất ở cõi đó đều toàn bằng vàng (huỳnh kim vi địa) và chiếu sáng khắp mọi nơi, biểu trưng cho sự chí thành ngời chói Bồ Đề Tâm, của Đức Phật A Di Đà đã vì chúng sanh mà trải lòng từ bi cứu độ, của đại chúng  đã  phát  trải lòng mình theo về với Phật, không ngừng tu dưỡng đức hạnh tự lợi và lợi tha, cứu mình và giúp người. 🤩 😇

Hợp Đạo Đồng Tình!

Mỗi một Vật Thể nơi cõi Cực Lạc được đề cập đến trong bản Kinh A Di Đà là sự biểu trưng cho công đức đạo hạnh thành tựugiáo pháp vô biên nhiệm mầu của đức Phật A Di Đà, và sự biểu trưng đó được bồi dựng thêm lên bởi hàng Thánh Chúng  đã hồi hướng công đức trang nghiêm cõi Phật Tịnh Độ. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert