Thân trung ấm 🌒🌓🌔🌕🌞

ĐẠO PHẬT

Thân trung ấm 🌒🌓🌔🌕🌞

Thân trung ấm

Do ta, từ ta, tại ta, vì ta, cũng là ta mà có ra! 😤😭👺🥰😇

4 màu sắc hào quang, xanh vàng đỏ trắng, chiếu tỏa từ các hoa sen ở ao thất bảo, cũng là biểu trưng cho các cảnh giới ánh sáng chói ngời trong giai đoạn thân trung ấm (thân trung ấm là phần linh thể của con người xuất ra khỏi thân xác lúc hơi thở vừa dứt hẳn, ở giai đoạn giữa của kiếp nầy và kiếp sau trong thời hạn 49 ngày).🙏

Chú Ý ‼️ ‼️

Ánh sáng xanh có 2 loại là ánh sáng màu xanh dương và ánh sáng màu xanh lục.

Có tất cả 5 loại ánh sáng chói ngời 6 loại ánh sáng mờ nhạt trong 7 ngày đầu ở giai đoạn thân trung ấm:

Tự Tâm Tịnh, Quốc Độ Tịnh✔️💝

 • Ánh sáng xanh dương chói ngời: đây là luồng ánh sáng cứu độ của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na
 • Ánh sáng trắng chói ngời: đây là luồng ánh sáng từ bi lực của Đức Phật Kim Cang Tát Đỏa và các vị Đại Bồ Tát Địa Tạng, Di Lặc.
 • Ánh sáng vàng chói ngời: đây là luồng ánh sáng của Đức Phật Bảo SanhĐại Bồ Tát Phổ Hiền.
 • Ánh sáng đỏ chói ngời: đây là luồng ánh sáng diệu hạnh thanh tịnh của Tự tánh A Di Đà.
 • Ánh sáng xanh lục chói ngời: đây là luồng ánh sáng công năng Trí Tuệ nhiệm mầu của Tự thân.🙏

Các loại ánh sáng nầy, khi lâm chung, thân trung ấm sẽ phải đối diện (lúc hơi thở đã hoàn toàn dứt hẳn). Cùng với những luồng ánh sáng chói lòa nầy là những ánh sáng mờ nhạt của 6 cõi Lục Đạo cũng tuần tự phát xuất:

Tự Tâm Nhiễm, Quốc Độ Nhiễm❌💔

 • Ánh sáng trắng mờ nhạt của cõi Trời
 • Ánh sáng xám mờ nhạt của cõi Địa ngục
 • Ánh sáng vàng mờ nhạt của cõi Người
 • Ánh sáng đỏ mờ nhạt của cõi Ngạ quỷ
 • Ánh sáng xanh lục mờ nhạt của cõi A Tu La
 • Ánh sáng xanh dương mờ nhạt của cõi Súc sanh 🙏

Thật Đại Định, Đại Phước Khí là đây!🎄

Lúc lâm chung, người niệm Phật cần phải thật an định trong giờ phút cuối cùng đó, cố gắng trì giữ câu Phật hiệu A Di Đà không buông lơi, để thể nhập chân tánh của mình vào các luồng ánh sáng chói ngời rực rỡ kia, giải thoát đến cảnh giới tốt đẹp của chư Phật và Bồ Tát.🙏

An Nhiên Tự Tại tiếp nhận là đây!🌴

Khi đối diện với những luồng ánh sáng chói lòa đó, chớ nên sợ hãi trốn lánh, vì đó là những luồng ánh sáng có năng lực cứu độ. Hãy bình tâm nương tựa vào ánh sáng đó và trì niệm danh hiệu Phật. 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, có công năng phá trừ 6 nẻo sanh tử luân hồi trong Lục Đạo.🙏

Nghiệp Lực và Chướng Ngại là đây!🌵

Nếu để bị lôi cuốn vào các vùng ánh sáng mờ nhạt (vì bị nghiệp lực lôi kéo, hoặc vì sợ hãi những luồng ánh sáng chói lòa kia, hoặc vì quá tham luyến cõi đời mà mê loạn) thì sẽ bị đọa lạc vào 6 nẻo luân hồi (Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, A Tu La, Người, Trời).🙏

Có, Không Có Tu Tập là đây!🌼🥀

Vì vậy, trong giờ phút sống, nếu chúng ta không tinh tấn trì niệm A Di Đà để giữ vững tâm, thì khi hấp hối, giờ phút mà sự đau đớn bức xẻ cùng cực trên thân xác và trí lực, chúng ta khó có thể giữ được liên tục 10 niệm A Di Đà vững chắc trong định tỉnh và vô úy. 🙏

Gieo Nhân nào, Gặt Quả nấy, có sai khác bao giờ! 🍓🌳🐛🐣👼

Những người tạo nhiều nghiệp ác trong lúc sống, khi đối diện với những luồng ánh sáng chói ngời trong giờ phút hấp hối, thân trung ấm sẽ rất sợ hãi và tìm mọi cách để trốn lánh. Vì thế, thần thức rất dễ bị cuốn hút, cám dỗ vào những vùng ánh sáng mờ nhạt của các cõi Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh (tam ác đạo).🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert