Monat: Januar 2020

ĐẠO PHẬT

Quả đất Ta Bà

Quả đất Ta Bà🌎 🌍 🌏

này khổ mà cũng có cái vui lẫn vào, thực ra cái vui ấy cũng là khổ.☃️ Tam Khổ 🔥 🔥 🔥 Phật gọi nó là Hoại Khổ, vì nó chẳng ở lâu với mình, khi nó bị hoại là mình khổ. Còn cái khổ thực thì Phật gọi là Khổ Khổ, vì nó là…
Read more

Nước Cực Lạc

Nước Cực Lạc🍀 🎍🌼

Nguyên âm tiếng Brahmana, Ấn Ðộ đọc là Sumati (Tu Ma Ðề), chữ Hán là Cực Lạc, An Lạc, Diệu Ý, An Dưỡng, Thanh Thái v.v… nghĩa là một đất nước yên vui, yên ổn đệ nhất, vĩnh viễn thoát ly hết mọi khổ, xem xuống dưới còn thích nghĩa rõ hơn. Nhưng mà, Phật…
Read more

Pháp Môn Tịnh Ðộ 12

Pháp Môn Tịnh Ðộ 2/2🍁🌈

Tâm này là Phật, Tâm này làm Phật! ☀️ Tây Phương Cực-Lạc ở tâm ta. Mình cần phải niệm Phật cho tới chỗ tâm thanh tịnh; niệm một cách đầy chú ý, tập trung. Khi niệm Phật, bạn cần phải phát nguyện vãng sanh Tây Phương, rời bỏ trần gian khổ lụy. Chớ nên quá…
Read more

Pháp Môn Tịnh Ðộ 12

Pháp Môn Tịnh Ðộ 1/2🌼🌞

Nay đã đến và sẽ đi về đâu? Chúng ta chỉ biết mình do cha mẹ sanh ra. Song trước khi được cha mẹ sanh ra, mặt mũi mình ra sao? Sau khi chết đi, mình sẽ về đâu? Tây Phương Có Phật Hiệu A-Di-Ðà ☀️ Nay do nghe Phật Pháp, biết có Ðức Phật…
Read more

Ý nghĩa của số 7

Ý nghĩa của số 7:🎰

Số 7 là con số biểu trưng cho cõi chánh đạo của chư Phật, đó là cõi thứ 7 giải thoát khỏi 6 nẻo luân hồi. Số 7 cũng là 7 nhóm trong 37 phẩm trợ đạo. Số 7 là để nêu lên 7 thứ Thánh Tài: Tín, Giới, Văn, Xả, Huệ, Tàm, Quý. Có…
Read more

Thế nào là Kim sa nơi ao thất bảo

Thế nào là Kim sa nơi ao thất bảo?🍃 🍂

Ở dưới đáy ao thất bảo trải thuần bằng cát vàng bóng mịn, màu sắc sáng chói lên cả trên mặt nước và bốn bên bờ ao, gọi là kim sa (cát vàng). Biểu tượng tâm địa 🌼 Đáy ao trải dài bằng cát vàng quý báu, là biểu trưng cho Bồ Đề Tâm của…
Read more

Thế nào là Mưa hoa Mạn Đà La

Thế nào là Mưa hoa Mạn Đà La? (2/2) ☘️🌸

Các phương khác (tha phương), ý nói là mười phương. Lấy vạt áo của mình để đựng hoa cúng dường, ý nói là Thánh chúng gói gém những hương hoa dâng lên chư Phật bằng tất cả tấm lòng chân thành của chính người ấy. Cúng dường mỗi sáng sớm, là vì sáng sớm lúc…
Read more

Thế nào là Mưa hoa Mạn Đà La

Thế nào là Mưa hoa Mạn Đà La? (1/2) 🍀🌷

Mỗi ngày đêm 6 lần, có hoa Mạn Đà La từ mây trời tuôn rải xuống như mưa (vũ thiên Mạn Đà La hoa). Đây là loại hoa màu trắng, giống hoa sen, nên còn gọi là Bạch liên hoa, có mùi hương rất tinh khiết. Loại hoa nầy:   Cánh nhỏ vừa thì gọi…
Read more

Thế nào là 6 thời

Thế nào là 6 thời? 🕕

Ngày đêm ở cõi đó chia làm 6 thời (trú dạ lục thời), tính theo giờ của nước Ấn Độ trong thời Phật còn tại thế. 24 tiếng! ⏰ Ngày có 3 thời (gọi là sơ nhật, trung nhật, hậu nhật) Đêm có 3 thời (gọi là sơ dạ, trung dạ, hậu dạ), mỗi thời…
Read more

3 Bối 9 Phẩm (12)

3 Bối 9 Phẩm (2/2) 🌷

Các bậc thượng bối có 3 phẩm là thượng phẩm thượng, thượng phẩm trung, thượng phẩm hạ. Các bậc trung bối và hạ bối cũng chia ra 3 bậc thượng trung hạ giống như vậy. Tất cả là 9 phẩm vãng sanh (3 x 3). Vào Cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ 🌞 Bậc thượng…
Read more