Thế nào là 6 thời? 🕕

ĐẠO PHẬT

Thế nào là 6 thời? 🕕

Thế nào là 6 thời

Ngày đêm ở cõi đó chia làm 6 thời (trú dạ lục thời), tính theo giờ của nước Ấn Độ trong thời Phật còn tại thế.

24 tiếng! ⏰

Ngày có 3 thời (gọi là sơ nhật, trung nhật, hậu nhật) Đêm có 3 thời (gọi là sơ dạ, trung dạ, hậu dạ), mỗi thời4 tiếng.

Luôn sống động 💝

Cực Lạc là cõi sáng, không có ngày đêm (đây chỉ là tạm nói ngày đêm theo cái hiểu của thế gian, để dễ phân định ra 6 chuỗi thời gian (6 x 4) những khi có mưa hoa và nhạc trời).

Thường trụ 🎇

Ở cõi Cực Lạc không có mặt trời, không có mặt trăng, không có ngôi sao, không có sáng trưa chiều tối, không có thời gian năm tháng, không có bốn mùa, không có nắng mưa, không có Quá khứ Hiện tại Vị lai, và mọi loài ở cõi nước đó cũng không có tánh ngủ vì tất cả đều được hóa sanh từ hoa sen tinh khiết.

Y Chánh Báo thanh tịnh! 🥇

Cõi nước ấy rất sáng, sáng hơn cả mặt trời mặt trăng. Cõi đó sáng là vì ánh hào quang vàng chói của Phật A Di Đà (vô lượng quang) với đức tướng to lớn khôn cùng, và yến sáng của Thánh chúng (kim thân), cùng với ánh sáng của 4 bảo, 7 báu tỏa ra từ những hàng cây, lưới, rào, ao hồ, mặt đất, đáy ao, lầu đài, cung điện, tịnh xá, hoa trời, hoa sen, nhạc cụ, chim thiêng… Ở cõi Cực Lạc không có bất cứ chỗ nào có bóng tối.

Theo tinh thần của bản Kinh A Di Đà, 6 thời của ngày đêm, với mưa hoa, với nhạc trời… là biểu trưng cho pháp Lục Độ Ba La Mật của bậc Bồ Tát (tức là 6 pháp tu để đạt đến bờ bên kia của sự giải thoát): 🙏

  • Bố thí (hiến tặng)
  • Trì giới (nghiêm mật giữ gìn giới luật)
  • Nhẫn nhục (nhận chịu những điều trái ý, nghịch lòng)
  • Tinh tấn (chuyên cần tu tập không ngừng nghỉ)
  • Thiền định (giữ tâm cho chuyên nhất)
  • Trí tuệ (nhận thức sáng suốt) 🙏

Phải tu đức… 🌼

Người tu đạo phải thực hành hạnh Bố Thí (bao gồm các mặt: lao tác, lòng yêu thương, tiền của, lời khuyên dạy, sự không sợ hãi, ánh mắt hiền lành, nụ cười và nét mặt tươi vui, cử chỉ và lời nói nhã nhặn…) trên nhiều khía cạnh như thế.

Tánh đức hiển lộ! 🌞

Mỗi một tiếng niệm A Di Đà, phải được thể hiện trên nét mặt tươi vui, trong sự an bình thanh thản của tâm hồn và trong ánh mắt từ bi của chính mình.

Hành Bát Nhã Ba-la-mật 🌻

Người niệm Phật phải dùng tiếng niệm A Di Đà để quét sạch mọi ý niệm biệt phân, chấp trước vào nhân ngã tướng trong khi thực hành hạnh Bố Thí. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert