Pháp Môn Tịnh Ðộ 2/2🍁🌈

ĐẠO PHẬT

Pháp Môn Tịnh Ðộ 2/2🍁🌈

Pháp Môn Tịnh Ðộ 12

Tâm này là Phật, Tâm này làm Phật! ☀️

Tây Phương Cực-Lạc ở tâm ta. Mình cần phải niệm Phật cho tới chỗ tâm thanh tịnh; niệm một cách đầy chú ý, tập trung. Khi niệm Phật, bạn cần phải phát nguyện vãng sanh Tây Phương, rời bỏ trần gian khổ lụy. Chớ nên quá yêu quý, nâng niu cái thân xác thịt này.

Quyết tâm mà làm!

Mỗi thế giới cũng như mỗi hạt cát, trong đó có hằng hà sa số chúng sanh mà ai ai cũng có thể sinh về Tây Phương được cả. 🍀

Có làm, Có được !

Hễ mình niệm Phật thì hoa sen (ở Tây Phương ) sẽ nở ra. Do đó nói: „Tâm khai (niệm Phật) thì hoa nở.“ 🙏

24/7 luôn Niệm Phật !

Niệm Phật thì mới khiến ta thật sự thanh tịnh. Niệm Phật là con đường dẫn tới Tây Phương. Hễ niệm Phật thì mình sẽ tới đặng Tây Phương mà chẳng cần phải mua vé tàu, ngồi phi cơ; bởi thuyền Pháp thì không có sắc tướng. 🙏

Vấn đáp: Phật là gì?

Ðáp: Phật không là gì cả. Ở đời (xã hội) mới có vật hình sắc, tướng mạo. Học Phật thì chẳng có vật gì cả.

 • Thứ „không sắc tướng“ tức là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; và cũng tức là chân không diệu hữu.
 • Ý nghĩa của nó là bên ngoài tuy nói có vật đó, song trong tâm không có (quan niệm, hình bóng) vật đó.
 • Tâm là „không“. Nếu trong tâm còn những thứ có sắc có tướng, thì phiền não sẽ từ đó nổi dậy.

Vấn đáp: Thế nào là „không“?

Ðáp: Nếu bạn nhìn xuyên thủng được (mọi sự vật), thì đó là „không“.

 • Tu hành, cần trong ngoài (tâm tư, hành động) phải nhất trí; không được“khẩu thị tâm phi“ (miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo).
 • Thấy, nghe, cảm, biết, là tác dụng của Sáu Căn – mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
 • Tự tánh của mình thì ở đằng sau sáu căn này.
 • Hằng ngày, tự tánh luôn ở ngay với mình.

Vấn đáp: Làm thế nào để lòng được an ổn?

Ðáp: Bạn cần phải vô tâm (không có tâm). Tâm (chỉ chân-tánh) vốn không dựa vào đâu, và cũng không thể tìm nó ở đâu. Song tâm này (chân-tánh) vốn bao trùm hư không, biến khắp Pháp-giới.

 • Cái tâm ở hiện tại: không thể nắm bắt được.
 • Cái tâm ở vị lai: cũng không thể nắm bắt được.
 • Cái tâm đã qua rồi: cũng không sao nắm bắt được.

Cách đối trị phiền não !

Khi nổi phiền não, khi lòng tức giận, bạn chớ chấp chặt, truy cứu, đeo đuổi chúng, hoặc tìm xem chúng từ đâu lại. Một khi chấp chặt vào chúng thì lòng bạn sẽ không thể khai mở; rồi vì thế chẳng thể yên lòng tiến tu được.

Thay vào đó! ☀️

Bất cứ việc gì tới, bạn phải nhìn xuyên thủng chúng, đừng chấp trước vào chúng. Quan trọng nhất vẫn là cột bốn chữ „A-Di-Ðà-Phật“ nơi miệng mình!

Nên khéo hiểu, khéo làm, tất sẽ thành tựu!

Bạn hãy khéo mà thể hội Tam Quy-y; xem mình đã làm đặng tới nơi tới chốn chăng. Như „Tự quy y Pháp, nguyện rằng chúng sanh, hiểu sâu Kinh Tạng, trí huệ như biển.“ Trí huệ bạn thế nào mới sâu rộng như biển? Người ngoài nhìn một cái là họ biết ngay!

Chuyển Kinh hay bị Kinh chuyển, có khác!

 • Chẳng phải kinh điển là ở nơi giấy trắng mực đen vuông vức đâu; vì cứu cánh, chúng không phải là vật của (chân-tánh) bạn.
 • Bạn phải xem bộ Kinh „Vượt Ra Ngoài Hình Tướng Trong Kinh Ðiển“ –  kẻ biết đọc nó thì nhìn là biết ngay; ai không biết xem nó thì không thể biết đặng. Do đó, hễ niệm Phật, niệm tới một trình độ nào đó thì tự nhiên Kinh Tạng sẽ ở tại tâm bạn! 🙏
PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert