Monat: Februar 2020

ĐẠO PHẬT

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục “ 4/4 🌈🌺☀️

Canh Gác 3 Giác Quan a) Mắt 👀 Khi thấy khuyết điểm, lỗi lầm của kẻ khác, đừng nên khỏi tâm phân biệt, so sánh. Hãy quán sát chính mình. Ai ai cũng có Phật tánh cả. 💯 Không nên tối ngày cứ dòm ngó lỗi xấu của người. Phải thường xuyên tự nhìm xem…
Read more

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục “ 3/4 🌈 🌷☀️

D. Xả Bỏ Tâm Phân Biệt Con đường tu cần phải trải qua gian khổ; như vậy mới có thể khai ngộ. Không nên hy vọng mọi người đối với mình tốt; nếu người tu chẳng vậy thì không khác gì kẻ thế tục. 🌞 Tu hành thì phải chịu thiệt thòi, thua lỗ; có…
Read more

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục “ 2/4 🌈 🌼 ☀️

B. Ngã Mạn 👹 Không nên học tánh cứng đầu, cố chấp. ❌ Không nên có ngã-chấp (luôn nghĩ tới cái „ta“, luôn cho rằng „ta“ đúng). Có ngã-chấp thì trí huệ không khai mở. Ðừng nên sanh lòng cống cao ngã mạn bởi vì nó chướng ngại đường Ðạo. ❌ Không dẹp sạch ý…
Read more

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục “ 1/4 🌈🌻☀️

Pháp môn mà ta tu học là pháp Vô-thượng, là Pháp chẳng có hình tướng gì, bởi vì nó là pháp ở trong tâm. 🌞 Xuất gia/Tại gia tu hành là vì mục đích tìm lại bản lai diện mục – khuôn mặt thật của mình trước khi được cha mẹ sanh ra. Khi các…
Read more

Thế nào là Mưa hoa Mạn Đà La

Khéo Léo🌷🍁 🍄

„Không chấp trước vào công việc“ không có nghĩa là chểnh mảng, lơ là, thiếu trách nhiệm, bê bối, cẩu thả; cũng không phải là làm thục mạng, cắm đầu cắm cổ làm quá trớn; mà nghĩa là làm việc gì xong rồi thì coi như không có gì xảy ra cả. Khi lòng bạn…
Read more

Lực dụng của Bốn Cõi ở Cực Lạc

Việc Làm Ba-La-Mật🌼 🌻

Thẳng thắn: Việc gì không rành rẽ, bạn nên hỏi Sư-Phụ hay sư-huynh. Ðừng vì sợ mất mặt, rồi tự mình đặt bày làm càn. 🌈 Làm việc gì mình cũng sẵn lòng tình nguyện (không phải bị bắt buộc mới chịu làm), thì trí huệ sẽ phát triển. ☀️ Việc làm công quả ở…
Read more

Nhẫn Nại

Nhẫn Nhục💝💯

Thọ Giới tức là nhẫn nhục. Nếu bạn có thể nhẫn nhục chịu đựng hết mọi sự, thì bạn sẽ khó mà phạm Giới. 🎀 Bạn phải tu nhẫn nhịn vì nhẫn là gốc của việc tu. Nếu không biết nhịn nhục thì chỉ uổng cho bộ áo nhà tu đang khoác trên mình. Bạn…
Read more

Nhẫn Nại

Nhẫn Nại🍀☀️

Làm việc lao tác là để rèn luyện chính mình. Do đó, chỉ cần bạn làm, là biết bạn như thế nào. Khi làm việc mà bạn biết bạn như thế nào. Khi làm việc mà bạn chuyên tâm, thì đến lúc học Phật, niệm Phật, bạn cũng chuyên tâm; bạn sẽ tự thấy thấu…
Read more

Sự nghiệp của Bồ-tát 12

Sự nghiệp của Bồ-tát 2/2🌷🌈

Khi nghiệp chướng ập tới, vô minh, phiền não dấy khởi, nếu bạn không có chánh-niệm thì tà-niệm sẽ nổi lên. Khi ấy, thấy ai bạn cũng gai mắt, bực dọc; thấy việc gì bạn cũng không hài lòng. Bạn chỉ muốn cuốn gói đi ở chùa khác; hoặc bạn cảm thấy đời tu vô…
Read more

Sự nghiệp của Bồ-tát 12

Sự nghiệp của Bồ-tát 1/2🌼💥

Mỗi vị Thầy đều có một phương pháp độ sinh khác nhau; do vậy, bạn chớ tùy tiện chê bai, phê bình. Bởi nếu làm vậy, bạn sẽ tạo ảnh hưởng không tốt đối với lòng tin Phật-pháp của kẻ khác. Việc này có nhân quả đấy! 🍓 Vì muốn độ chúng sanh nên mình…
Read more