Làm Sao Tu Khổ Hạnh?⏳✖️✔️

ĐẠO PHẬT

Làm Sao Tu Khổ Hạnh?⏳✖️✔️

Làm Sao Tu Khổ Hạnh

Thế nào là Tu Khổ-Hạnh?🧐

 • Tức là không so đo, tính toán mọi sự. Ðối với chuyện hằng ngày, chớ khởi tâm phân biệt.
 • Tu Khổ-hạnh tức là rửa sạch đầu óc, thay đổi chủng tử.

Khổ-Hạnh là gì?🧐

 • Không phải là việc giản dị, vì tu Khổ-hạnh là tu tâm.
 • Khổ-hạnh không phải là việc đơn giản, là cứ làm „bừa“.
 • Làm „bừa“ không phải là biện pháp đúng.
 • Nếu làm „bừa“ thì dù có đến hết kiếp, rồi đầu thai trở lại cũng chẳng tới đâu!

Việc làm Khổ-Hạnh là gì?🧐

 • Không có nghĩa là làm cho nhiều.
 • Làm việc là để rèn luyện đầu óc suy nghĩ của bạn.
 • Làm việc thì phải thong thả; không được quá gấp gáp, hấp tấp.
 • Làm việc lâu ngày thì sẽ quen tay; khi ấy, bạn có thể khai trí huệ. Bấy giờ, công việc cần làm ra sao, bạn chỉ cần nhìn qua là tự nhiên biết ngay; không cần phải bóp trán, suy đi nghĩ lại mới biết.

Muốn tu Khổ-Hạnh,😇

 • Cần phải rèn luyện xem mình có khả năng xả bỏ thân này hay chăng?!.
 • Thân này là giả tạm, nhất định sẽ bị hủy hoại; dù muốn cứu vãn cũng không có cách gì khôi phục.
 • „Xả bỏ thân này“ là thế nào? Tức là ăn cơm đạm, mặc áo thô, đắp ba lớp cà-sa; chẳng kể gì đến ăn ngon, mặc đẹp!

Thế nào là „mặc áo thô, ăn cơm đạm“?🧐

 • Không phải là chẳng ăn cơm đâu!
 • Mà là ăn để no, chứ chẳng phải ăn cho ngon; mặc đủ ấm đủ che thân, chứ chẳng phải mặc cho đẹp.
 • Ngủ vừa để có đủ tinh thần là tốt rồi; chớ ham ngủ.
 • Ngủ nhiều rất dễ bị hôn trầm, dật dờ, nặng nề.

🗣 Nếu bạn bày đặt không ăn cơm, nhịn đói, thì sẽ khiến thân thể suy nhược, rồi khó an tâm tu đặng. Vậy là uổng phí cho bạn tới đây tu hành.

🗣 Rèn luyện ngủ ngồi là việc đòi hỏi thiện căn; nó không giản dị đâu. Ðừng nói tới phương pháp, cách thức luyện tập nó, làm sao đối trị, v.v… Nói ra, các bạn thêm chấp trước. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert