Ở Ðời Và Ði Tu 15

Ở Ðời Và Ði Tu 1/5🙏☀️🌻

Cha mẹ sinh ra ta 🍀 Song họ không biết ta từ đâu lại. Bây giờ mình phải tìm cho ra con đường sanh tử mà mình đã từ đó tới; có nghĩa là mình phải liễu thoát sanh tử. Ở đời thì bất quá mình chỉ ăn ngày ba bữa rồi trôi theo dòng…
Read more