Ở Ðời Và Ði Tu 1/5🙏☀️🌻

ĐẠO PHẬT

Ở Ðời Và Ði Tu 1/5🙏☀️🌻

Ở Ðời Và Ði Tu 15

Cha mẹ sinh ra ta 🍀

 • Song họ không biết ta từ đâu lại.
 • Bây giờ mình phải tìm cho ra con đường sanh tử mà mình đã từ đó tới; có nghĩa là mình phải liễu thoát sanh tử.
 • Ở đời thì bất quá mình chỉ ăn ngày ba bữa rồi trôi theo dòng sinh tử mà thôi.

Người đời cả ngày, ngày ngày 🌳

 • Bận rộn làm việc là chỉ vì truy cầu danh lợi, địa vị.
 • Vì muốn hưởng thụ vật dục, ăn ngon, mặc đẹp, ở sướng.
 • Đều quay đi quay lại đeo đuổi mấy thứ tài, sắc, danh, thực, thùy (tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, hưởng thụ hoặc ngủ nghỉ).
 • Và luôn bị ngoại cảnh làm ô nhiễm tâm tánh; hoàn toàn không làm chủ chính mình. 
 • Khi còn ở đời, ai cũng chạy theo thứ hoa hòe bề ngoài.
 • Có tiền thì sung sướng, không tiền thì khổ sở.
 • Thế nên tính toán mọi cách để kiếm tiền.
 • Rồi khi lòng truy cầu ham muốn nổi dậy thì tâm tánh sẽ hôn ám mê muội, hệt như kẻ say rượu vậy.
 • Mọi việc ở đời đều không ra ngoài sự truy cầu, ham muốn; ai ai cũng vì kiếm ăn để sống cả.         

Người tu 🌲

 • Có làm việc thì cũng là để huấn luyện nội tâm.
 • Do đó, công việc không cần quá nhiều, không nên gấp gáp; cũng không cần ai khen ngợi mình; không truy cầu, ước muốn bất cứ thứ gì.
 • Chỉ mặc bộ áo của Tây-phương Cực-lạc mà thôi.
 • Thì cần rửa sạch những thứ cấu bẩn ấy.
 • Kẻ tu dù đời sống có chật vật, song tâm an ổn, sáng suốt là đủ.
 • Do đó, người xuất gia phải luôn phát khởi chánh niệm, suy tư đúng với chân lý; phải nói Pháp của Phật, như vậy mới giải thoát được.

Ðối với người tu, cảnh giới hoặc ngoại cảnh càng xấu thì càng tốt. Người tu càng trải nhiều gian khổ càng tốt.🌵

Người tại gia có nỗi khổ 🤬 mà người xuất gia cũng có nỗi khổ.🥵

Người đời khổ là vì họ không có được cái nhìn sáng suốt. 😤 Người xuất gia khổ là vì muốn liễu sanh tử, muốn ra khỏi luân hồi. 🤯

Ðó là điểm khác biệt giữa người tu và người đời.🙏 (còn tiếp)

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert