Ở Ðời Và Ði Tu 3/5😵🤪😇

ĐẠO PHẬT

Ở Ðời Và Ði Tu 3/5😵🤪😇

Ở Ðời Và Ði Tu 15

Xuất gia: có chánh niệm. 😶 Ngoài đời: chẳng có chánh niệm. 🥶

Ði tu và ở đời khác nhau.

  • Sinh hoạt của người đời 🤬 giống hệt như ban ngày nằm mộng,
  • Mà ban đêm cũng là mộng, chiêm bao giấc mộng sanh tử luân hồi.
  • Người đời có thể hưởng thụ khoái lạc, đi chơi đâu đó, xem ra như là sung sướng lắm.
  • Song khi cơn vui qua rồi thì đầu óc lại quay cuồng với đủ thứ vọng tưởng, phiền não; tâm không thanh tịnh đặng. 
  • Người đời chỉ có thể ở trong chốn Ngũ-trược, xấu ác mà thôi.                                                                  
  • Người tu 😇 tuy áo quần, ăn uống, chỗ ở đều chẳng sung sướng gì, nhưng hễ khi làm xong việc gì mình cũng có thể ngồi xuống xếp bằng tĩnh tọa, niệm Phật, tu trì, tâm thần thanh tịnh, không phiền não, tức là có thể đưa tới chánh niệm.
  • Áo quần, chỗ ở, ăn uống tuy không sung túc, song mình tu hành thì có sự thanh tịnh.
  • Khi tâm mình không có vấn vương mọi thứ, mọi việc gì; cứ mỗi ngày đều đều như vậy; thì đó là chốn thanh tịnh.

Nhiều người đời hy vọng con cái mình có nhiều bạn bè trai gái, thì họ mới vui. Song con cái đối với cha mẹ thì không chút lễ nghĩa gì, mà cha mẹ cũng thì cũng rất dễ dãi với con cái.

Nếu người xuất gia mà còn thói quen thế tục, thích kết nhiều bè bạn, thì sau này sẽ còn nhiều „màn kịch“ để họ diễn nữa! ❌

Ở đời đa số con cái ai cũng ỷ lại cha mẹ, nên không biết trời đất to lớn ra sao.

Khi xuất gia thì xung quanh toàn là sư huynh sư đệ; người nào lo làm tròn bổn phận người nấy, mà mình cũng phải lo làm công việc được giao phó. Do đó, ai cũng có tánh tự lập. 💯

Làm người mà chịu đi tu thì mới đáng giá. Bởi vì nếu không vậy, mình cứ ở xã hội, lập gia đình, sinh con đẻ cái, đến chết vẫn không buông xả được, và cũng không thanh thản ra đi đặng!🙏 (còn tiếp)

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert