Ở Ðời Và Ði Tu 5/5🏆💎🔔

ĐẠO PHẬT

Ở Ðời Và Ði Tu 5/5🏆💎🔔

Ở Ðời Và Ði Tu 15

Xuất gia 😶 là để trị cái tâm lăng xăng như khỉ, sửa cái ý chạy rông như ngựa.

Xuất gia 😶 thì phải dụng công làm việc trong mọi thời mọi lúc, phải niệm Phật để điều phục cái tâm.

Người xuất gia 😶

 • Cần phải xả thân–ai chửi rủa, hạ nhục, chê bai, dằn vặt, xử tệ…, bạn phải dửng dưng như không.
 • Phải quét sạch sành sanh mọi quan niệm về tự ngã (cái „tôi“, của „tôi“) thì mới tu hành nổi.

Công hạnh của người xuất gia 😶

 • Là tu ở sắc, thọ, tưởng, hành, thức–năm Ấm; tu để khiến chúng đều „không.“
 • Do đó, hãy mặc áo vải thô, ăn cơm đạm bạc.
 • Ðiều này không có nghĩa là bạn tuyệt thực, mà nghĩa là ăn đủ no, mặc đủ ấm là tốt rồi; không được tham lam, đua đòi.

Về chuyện ăn uống 😶

 • Đối với người xuất gia thì ai cho gì, nấu gì, thì ăn nấy.
 • Không được chấp trước, kén chọn.
 • Không được ham ăn, thích ngon.
 • Ðồ ăn ít một tí, hư thiu một chút cũng vẫn ăn.
 • Nếu cứ ham ăn, thích ngon, thì nghiệp của bạn không dễ tiêu trừ đâu.
 • Nếu bạn còn khởi lòng tham ăn, thì luân hồi thoát không lọt!
 • Kỳ thật, thức ăn gì nếu đem thử nghiệm thì cũng có thể tìm ra độc tố.
 • Khi đại-chúng ăn thức gì thì bạn ăn thức nấy là đủ rồi; đừng sinh bực dọc, khó chịu quái ngại đủ chuyện.
 • Người xuất gia đừng bao giờ sợ chết.
 • Chết thì về Tây phương, càng tốt chớ sao!
 • Người tu cần phải có sức mạnh „biến vạn sự thành vô sự“ mới được! 🙏 HẾT
PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert