Sau khi xuất gia rồi 2/2🌼🍀☀️

ĐẠO PHẬT

Sau khi xuất gia rồi 2/2🌼🍀☀️

Sau khi xuất gia rồi 22

Ðể bảo đảm có được chánh niệm ở giây phút lâm chung: ✔️

 • Bình thường mình cần phải uống thuốc „A-Di-Ðà Phật“; nếu không, chết rồi chẳng biết về đâu!

Lúc đi, đứng, nằm, ngồi: 💝

 • Phải luôn thể hội Phật pháp, giác ngộ đạo lý; vậy mới không uổng phí thời gian.
 • Thời gian qua rất chóng, phải tận dụng nó để thể nghiệm.
 • Nếu tu như vậy, ý nghĩ xấu mới không có cơ hội nảy sanh; không làm vậy, sẽ không có được chánh niệm.

Khi miệng không nói: 😇

 • Thì tâm suy nghĩ; song đừng suy nghĩ những thứ có sắc tướng, hình bóng.
 • Phải suy nghĩ thứ ra ngoài sắc tướng.

 Tu hành, nói gọn: ⚖️

 • Cần giữ Trung Ðạo (trạng thái cân bằng).
 • Ðừng quá gấp, đừng chậm; phải như „tế thủy trường lưu“, nước chảy từ từ mà không ngừng.

 Tu hành, nói tỉ mỉ: ⏳

 • Phải giữ Trung Ðạo bằng công phu buông bỏ và nhìn thủng.
 • Cần mặc áo thô, ăn cơm đạm, và không chấp trước vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.
 • Song le, phải hành trì một cách tự nhiên.
 • Không phải miễn cưỡng, bày đặt không ăn cơm, không mặc áo dù trời lạnh, hay không ngủ nghỉ để chứng tỏ mình là một tay tu hành cừ khôi!
 • Khi tu tới một trình độ nào đó, tự nhiên bạn sẽ không còn biết đói, không còn cần ngủ nghỉ nữa.

Hãy tinh tấn, dũng mãnh tu hành. ✔️

 • Tu tới lúc bạn không còn nhu yếu về ăn, mặc, ở, thì khi ấy bạn có thể lên núi bế quan; như thế thì may ra bạn có thể thành tựu.
 • Nếu tu chưa tới trình độ như vậy mà bế quan, thì sau này sẽ gặp chướng ngại.

Trong quá trình tu hành, nảy sanh phiền não là việc không tốt. ⛔️

Cần phải không có phiền não, lo âu, buồn vui, thì mới tốt. ✔️

Nếu có thể mỗi ngày yên ổn, bình tĩnh để niệm Phật, lạy Phật, tu trì, không có chuyện gì xảy ra, là tốt rồi; chớ nên vọng tưởng chuyện này chuyện nọ. 🙏

Khi không tạo tội lỗi, thì đó là công đức rồi! 👼

Hôm nay là hôm nay. Ngày mai là ngày mai. 🎯

Hôm nay không xảy ra chuyện bất thường, có thể niệm Phật qua ngày, là đủ lắm rồi. 😇

Việc ngày mai, để ngày mai – chớ quái ngại, chớ âu lo. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert