Thế nào là Thân tứ đại?💦💨🔥

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Thân tứ đại?💦💨🔥

Thế nào là Thân tứ đại

Thân xác con người được cấu thành bởi 4 yếu tố chính:

– yếu tố đất như da, xương, thịt, tim, gan…

– yếu tố nước như máu, mủ, đàm…

– yếu tố gió như hơi thở vô ra…

– yếu tố lửa như sức nóng trong người…

Những gì hiện hữu ở xác thân:

  • Hoàn toàn không có tự tánh riêng biệt.
  • Nếu như một mai thân xác có mất đi, có tan rã, thì gió sẽ về với gió, lửa sẽ về với lửa, nước sẽ về với nước, đất sẽ về với đất.
  • Không có sự mất.
  • Không có sự được.
  • Không có sự thêm.
  • Không có sự bớt.

Thân xác con người, tất cả chỉ là đất nước gió lửa tạm bợ hòa hợp trong một tổng thể vô thường, theo thời gian rồi cũng hoại tàn, tất cả sẽ trở về với đất nước gió lửa.

Đó là định luật chung cho tất cả vạn vật trần gian. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert