Thế nào là Ngũ trược ác thế? 🔥

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Ngũ trược ác thế? 🔥

Thế nào là Ngũ trược ác thế

Ngũ trược ác thế là 5 thứ nhơ đục ở cõi thế gian Ta Bà khổ lụyhiểm ác:

– Thời đại biến đổi không ngừng (kiếp trược)

– Sự thấy biết sai lầm, tà bậy (kiến trược)

– Những si mê, tham đắm, thù hận (phiền não trược)

– Sự luân hồi sanh tử không ngừng dứt (chúng sanh trược)

– Đời thọ mạng ngắn ngủi, vô thường (mạng trược)

Trong kinh Niệm Phật Bát Nhã Tam Muội nói,

ở vào thời Mạt pháp cuối cùng, thời của ngũ trược ác thế, tâm trí con người mỗi ngày càng thêm sa đọa bởi dục vọng, ganh tỵ, ích kỷ, hiểm ác, hận thù. Từ đó, chiêu cảm đất trời những tật dịch, chiến tranh, gió bão, động đất, mất mùa, lũ lụt, thời tiết viêm nhiệt bức não.

Chúng sanh nơi cõi Ta Bà,

trong thời đại căn cơ yếu kém, tâm tưởng thô trệ, chỉ có thể tự cứu chính mình bằng pháp niệm Phật A Di Đà, vì đó là pháp môn Nhị Lực siêu việt đệ nhất trong tất cả 84.000 pháp môn của đức Thế Tôn. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

One Response

  1. 1,2,0 sagt:

    cảm ơn bạn đã chia sẻ bài học rất thực tế

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert