Thế nào là Lạy Phật niệm Phật?🙏

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Lạy Phật niệm Phật?🙏

Thế nào là Lạy Phật niệm Phật

Lạy Phật niệm Phật là vừa lạy Phật vừa trì niệm danh hiệu Phật (theo cách mặc niệm và chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật).

Điều quan trọng là phải phối hợp các cử động của thân thể, lúc cúi xuống và xá lạy, lúc trổi dậy và đứng lên, làm sao cho tương ưng với từng nhịp điệu của tiếng niệm A Di Đà trong tâm tưởng.

Cúi xuống và xá lạy trong 1 câu niệm.

Trổi dậy và đứng lên trong 1 câu niệm.

Mỗi niệm phải rõ ràng, chậm rãi và thành kính.

Mỗi cái lạy là chu trình của nhiều cử động thân thể theo liền nhau, cùng với câu Phật hiệu A Di Đà.

Phải cần nhiều thời gian để thực tập cho có chánh niệm trong từng mỗi cái lạy.

Khi có chánh niệm, mỗi cái lạy là vạn ngàn công đức.

Lạy Phật là để sám hối vì vậy cần phải có chánh niệm và thật thành kính. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert