Thế nào là Tọa thiền niệm Phật? 1/2 🌷

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Tọa thiền niệm Phật? 1/2 🌷

Thế nào là Tọa thiền niệm Phật 12

Tọa thiền niệm Phật (còn gọi là tọa niệm) là ngồi xếp bằng và trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật.

 • Ngồi theo tư thế kiết già là tốt nhất (kim cang tọa).
 • Ngồi trên gối dầy, hai chân xếp chéo, bàn chân trái để lên đùi chân phải, bàn chân phải để lên đùi chân trái.
 • Hai bàn tay lật ngửa xếp lên nhau và đặt nhẹ trên hai bàn chân.
 • Bàn tay phải đặt lên bàn tay trái, đầu hai ngón tay cái chạm nhẹ vào nhau (tam muội ấn).
 • Mắt nhắm hờ.
 • Thở vào và thở ra bằng mũi.
 • Giữ lưng, vai, cổ và đầu cho ngay thẳng.
 • Thân tâm buông thả trong tư thế thoải mái và vững vàng.

Nếu cách ngồi kiết già quá khó khăn trong bước đầu tu tập, có thể ngồi theo tư thế bán già, một chân nầy xếp chéo lên đùi chân kia:

 • Hoặc chân phải để lên đùi chân trái (hàng ma tọa)
 • Hoặc chân trái để lên đùi chân phải (kiết tường tọa)

(tư thế hàng ma là cách ngồi của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tư thế kiết tường là cách ngồi của ngài Phổ Hiền Bồ Tát)

Nếu không thể ngồi bán già được, có thể ngồi kiểu Miến Điện (theo cách ngồi của phái thiền Mahasi).

 • Hai chân xếp lại nhưng không cần chéo lên nhau, chân phải để phía trước chân trái.
 • Cũng có thể ngồi trên ghế, theo lối Ai Cập, 2 chân vừa chạm đất, 2 bàn tay úp xuống để nhẹ trên đùi (hoặc 10 ngón tay đan vào nhau, hoặc choàng lên nhau, để phía trước bụng), chủ yếu là giữ lưng vai cổ và đầu cho ngay thẳng, thân tâm buông thả trong tư thế thoải mái và an bình.

Niệm theo cách mặc niệm ký số (niệm trong tâm và ghi nhớ 3 lần niệm) và chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật.

Niệm chậm rãi và rõ ràng từng chữ.

Mỗi câu niệm, người niệm Phật phải dồn hết tâm trí tập trung vào danh hiệu Phật và số lần niệm.

Niệm câu 1, ghi nhớ đó là niệm 1.

Niệm câu 2, ghi nhớ đó là niệm 2.

Niệm câu 3, ghi nhớ đó là niệm 3, rồi trở lại từ 1

Và cứ như vậy mà nghiêm cẩn hành trì.

Người niệm Phật phải dựa vào phương tiện ký số như thế, để liên tục chú tâm và nuôi giữ chánh niệm. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert