Thế nào là Tọa thiền niệm Phật? 2/2 🌻

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Tọa thiền niệm Phật? 2/2 🌻

Thế nào là Tọa thiền niệm Phật 22
 • Cứ như vậy mà trì giữ câu Phật hiệu A Di Đà trong tâm trí.
 • Dùng tâm lắng xuống để nghe tiếng niệm cho rõ ràng, nghe cho phân minh từng chữ một, tập trung tất cả tâm trí vào tiếng niệm và thành kính trên câu Phật hiệu.
 • Mỗi niệm, mỗi chữ, người niệm Phật phải trải lòng từ bi hỷ xả của mình vào đó, chân thật từ ở chính tự tâm, nhẹ nhàng lan tỏa đến tất cả những chúng sanh đang đau khổ trong 6 nẻo luân hồi.

Hãy tinh tấn tọa niệm theo pháp tam niệm ký soá (ghi nhớ 3 lần niệm)

 • Rồi tăng dần lên thất niệm ký số (ghi nhớ 7 lần niệm).
 • Tọa niệm theo cách ký số nghiêm mật như thế, lâu dần sẽ có sự định tâm.
 • Lúc ấy, khi đã định tâm rồi, thì niệm Phật tức là Thiền.
 • Phật dạy: „Nếu ai chỉ niệm A Di Đà Phật thì gọi là vô thượng thâm diệu thiền“.

Trước khi xả thiền

 • Hồi hướng công đức về Cực Lạc và Tam Bảo ở các cõi, cho cha mẹ 7 đời của mình và của người, cho anh em chúng sanh trong 7 kiếp, cho muôn loài vạn thể khắp mười phương các cõi nước… tất cả đều sẽ được vãng sanh Niết Bàn Tịnh Độ của Phật A Di Đà: “nguyện đem công đức nầy, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo”.

Sau đó

 • Dùng hai tay xoa nhẹ đều hai mi mắt, xoa khắp trên mặt, hai bên vai phải và trái.
 • Kế đó, xoa đều trước ngực, chà xát phía sau hông nơi cuối cột xương sống.
 • Rồi từ từ tháo chân ra, xoa bóp từng chân cho bớt tê mỏi.

Nếu có thể, nên ngồi ít nhất mỗi ngày một lần hoặc nhiều hơn nữa.

Mỗi lần ngồi từ 15 phút đến một tiếng trở lên.

Thời điểm ngồi tốt nhất là sáng sớm hoặc lúc chiều tối trước giờ ngủ nghỉ. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert