Tứ Nhiếp Pháp, Tứ Diệu Đế ?💖

ĐẠO PHẬT

Tứ Nhiếp Pháp, Tứ Diệu Đế ?💖

Tứ Nhiếp Pháp, Tứ Diệu Đế

Tứ Nhiếp Pháp là 4 phương pháp để nhiếp thọ chúng sanh theo về chánh đạo: 🥰

– bố thí để đưa dẫn người đến với chánh đạo

– nói lời dịu dàng để giúp người an trụ nơi chánh đạo

– làm lợi ích cho người để cùng an trụ nơi chánh đạo

– làm việc chung với người để cùng hướng về chánh đạo

Thế nào là Tứ Diệu Đế? 🥶 😇

Tứ Diệu Đế, còn gọi là Tứ Thánh Đế, là 4 chân lý mầu nhiệm trên cuộc đời:

– đời người là khổ với 84.000 phiền não (khổ đế)

– nguyên nhân của khổ là 108 ái dục (tập đế)

– cứu cánh sau khi diệt khổ là Niết Bàn (diệt đế)

– con đường để diệt khổ là 37 phẩm trợ đạo (đạo đế)

Tất cả những gì trên thế gian nầy đều vô thường. Mọi sự việc luôn biến dịch đổi dời. Không một hình tướng nào, một tưởng suy nào nằm nguyên một trạng thái. Đó là chân lý vô thường của tất cả vạn vật trần gian. Mọi sự, mọi việc trên cuộc đời nầy, đều trải qua những giai đoạn sinh khởi, biến thể, rồi tàn phai, và bởi tâm chúng ta cố mãi bám víu vào sự chiếm hữu, mong cầu tất cả vẫn luôn thường hằng, vì vậy nên mới có sự khổ.

Nguyên nhân của khổ là lòng luyến ái, tham lụy, mê đắm, nuối tiếc, ích kỷ, sân hận, kiêu mạn, tà kiến, chấp ngã… 🤬

Trong đó, gốc rễ căn bản của khổ là Vô Minh, tức là tâm thức mê mờ vì bị vọng tưởng che lấp. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert