Thế nào là Tứ tự mặc niệm?😶

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Tứ tự mặc niệm?😶

Thế nào là Tứ tự mặc niệm

Tứ tự mặc niệm là chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phậttrì niệm theo pháp mặc niệm (niệm trong tâm).

Trong bước đầu tu tập: 🌈

  • Người niệm Phật nên thường ngồi yên tịnh một mình, cố gắng giữ tâm cho tĩnh lặng, lắng lòng mà niệm Phật, để quen dần với cách mặc niệm.
  • Đừng niệm quá nhanh vì dễ bị niệm dối.
  • Đừng chạy theo số lượng nhiều mà niệm tán loạn.
  • Niệm từng chữ và phải chắc từng chữ.
  • Niệm chữ “A”, tâm nghe rõ ràng chữ “A”.
  • Niệm chữ “Di”, tâm nghe rõ ràng chữ “Di”.
  • Niệm chữ “Đà”, tâm nghe rõ ràng chữ “Đà”.
  • Niệm chữ “Phật”, tâm nghe rõ ràng chữ “Phật”.

Khi đã chuyên niệm vững vàng: 💎

  • Thì có thể niệm nhanh theo lối truy đảnh, niệm nầy nối tiếp niệm kia, niệm truy đuổi niệm, niệm niệm gối đầu theo nhau, không một kẽ hở giữa các niệm để vọng tưởng có thể chen vào.
  • 4 chữ danh hiệu A Di Đà Phật có công năng vô cùng diệu dụng và tối thắng, qua công phu trì niệm tinh tấn và nghiêm mật của người tu trì, được đúc thành một khối kim cang tứ cú kệ vững và chắc. 🙏
PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert