Thế nào là Ngọa thiền niệm Phật?

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Ngọa thiền niệm Phật?

Thế nào là Ngọa thiền niệm Phật

Ngọa thiền niệm Phật (còn gọi là ngọa niệm) là niệm Phật trong tư thế nằm, niệm theo cách mặc niệm (niệm trong tâm, tập trung tâm ý vào chữ Phật ở cuối mỗi câu niệm).

  • Điều quan trọng là phải lắng nghe tiếng niệm cho rõ ràngchỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật.
  • Nằm ngửa mình, thẳng lưng.
  • Hai chân duỗi thẳng.
  • Hai tay lật úp xuống, xếp lên nhau và để nhẹ trên bụng.
  • Hoặc nằm nghiêng bên phải, đầu hướng về phía Tây.
  • Hoặc nằm nghiêng bên trái, một chân duỗi thẳng, một chân co lại, hoặc là 2 chân cùng duỗi thẳng ra và gác lên nhau.

Pháp ngọa thiền niệm Phật có thể dùng thực tập trên giường trước khi ngủ, trong khi ngủ, khi mới thức dậy, hoặc lúc nằm nghỉ ngơi.

  • Mỗi đêm trước khi ngủ nên ngọa thiền niệm Phật như vậy, niệm cho đến ngủ thiếp đi.
  • Những khi chợt giật mình thức giấc nửa đêm, nhớ đến niệm Phật thì niệm ngay.
  • Cứ nhẹ nhàng trì niệm trong tư thế nằm như thế, cho đến khi cơn ngủ trở lại, và tiếng niệm Phật cùng đi vào trong giấc ngủ.
  • Niệm như vậy, gọi là niệm Phật trong khi ngủ, đưa câu Phật hiệu vào trong giấc ngủ. 🙏
PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert