Monat: Juli 2020

ĐẠO PHẬT

Công phu niệm Phật

Công phu niệm Phật 💯

Đương nhiên Lý nhất tâm bất loạn là mục tiêu tối cao, làm chưa được thì hạ xuống một cấp, chọn lấy cái kém hơn, tức là Sự nhất tâm. Nếu Sự nhất tâm vẫn chưa làm được, lại hạ xuống một bậc là công phu thành phiến. 💝 Như thế mới gọi là “thích…
Read more

Kinh A Di Đà là đốn giáo 📖

Lại còn là tột bậc trong Đốn* Giáo, “chí viên, chí đốn”, vì sao? Từ một ngày đến bảy ngày có thể thành tựu. 💯 Quý vị nghĩ xem: Có pháp môn nào có thể thành công trong bảy ngày? Chỉ có pháp môn này là bảy ngày thành công. 💖 Sự thành công ấy…
Read more

Pháp môn Niệm Phật

Pháp môn Niệm Phật 😇

Nhằm dạy chúng ta phương pháp sử dụng chân tâm. 💯 Sử dụng theo cách nào? Chỉ cần quý vị khởi tâm động niệm, hễ vọng tâm vừa phát tác, ngay lập tức chuyển nó thành A Di Đà Phật. 💝 Thưa quý vị, một câu A Di Đà Phật này nửa chân, nửa vọng.…
Read more

Phật lịch 📆

khởi tính từ ngày Phật nhập diệt, 15 tháng 2 âm lịch, đến nay là 2564 Â.L. (tức là 2020 dương lịch) Còn Lễ Phật Đản thì + 80 (80 năm Phật sống ở cõi này), thành 2644 P.L. Sau khi đức Phật Thích Ca nhập diệt, Phật pháp được chia ra làm 3 thời…
Read more

Thế nào là Kim Cang tứ cú kệ

Thế nào là Kim Cang tứ cú kệ? 💎

Đó là lưỡi gươm sắc bén làm bằng ngọc báu của trí tuệ, có thể chặt đứt mọi phiền não, tà kiến, tham, sân, si, mạn, nghi (tham lam, sân hận, ngu mê, ngạo mạn, nghi ngờ). ☀️ Tứ Cú Kệ là tinh túy cốt tủy của kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật:…
Read more