Phật lịch 📆

ĐẠO PHẬT

Phật lịch 📆

khởi tính từ ngày Phật nhập diệt, 15 tháng 2 âm lịch, đến nay là 2564 Â.L. (tức là 2020 dương lịch)

Còn Lễ Phật Đản thì + 80 (80 năm Phật sống ở cõi này), thành 2644 P.L.

Sau khi đức Phật Thích Ca nhập diệt, Phật pháp được chia ra làm 3 thời kỳ:

Chánh pháp: 1.000 năm, thời kỳ Phật pháp thịnh hành

Tượng pháp: 1.000 năm, mường tượng như chánh pháp

Mạt pháp: 10.000 năm, thời kỳ Phật pháp bị suy đồi 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert