Trong hết thảy các cảnh giới, phải bỏ Ngã! 💯 👌

ĐẠO PHẬT

Trong hết thảy các cảnh giới, phải bỏ Ngã! 💯 👌

Trong hết thảy các cảnh giới, phải bỏ Ngã!

Ngã ấy bỏ bằng cách nào? 💭

Người Tiểu Thừa sau khi đoạn Kiến Hoặc, phải sanh trong cõi trời hay cõi người bảy lượt, đoạn Tư Hoặc, đạt đến cảnh giới Nhân Không, chứng A La Hán. 👼

Nhân gian thọ mạng ngắn ngủi, cõi trời thời gian dài lâu, những con số ấy đều là con số thiên văn, chẳng có cách nào tính toán được! Muốn phá trừ Pháp Chấp, phải mất ba đại Atăng-kỳ kiếp, đủ thấy chẳng phải là chuyện dễ dàng! 😥

Người Tiểu Thừa đoạn bằng phương pháp cứng ngắc (không linh hoạt, uyển chuyển), đoạn cứng ngắc sẽ đoạn không được, dẫu có đạt đến vô ngã thì ai vô ngã? Ta vô ngã!

Quý vị nghĩ xem: Còn có ngã hay là không? Vẫn còn!

Phương pháp Đại Thừa hay khéo: ☀️

  • Dạy quý vị khởi tâm động niệm hãy luôn nghĩ vì chúng sanh,
  • Nghĩ đến người khác, chẳng nghĩ tới chính mình, lâu dần dưỡng thành thói quen, chẳng còn Ngã nữa.

Người niệm Phật khởi tâm động niệm đều nghĩ đến A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật. 🙏

Như vậy dần dần sẽ quên mất chính mình! Chẳng dùng phương pháp xảo diệu này, mà mong đoạn trừ Ngã, sẽ chẳng phải là chuyện dễ!

Chỉ cần có Ngã, bất luận quý vị tu pháp môn gì cũng đều có luân hồi.  ☘️  

  • Tu Thiền đến mức vô ngã mới có thể thoát khỏi tam giới.
  • Tu Mật đến vô ngã mới có thể thành Phật.
  • Chỉ cần tồn tại ngã thì Thiền lẫn Mật đều chẳng thoát khỏi tam giới.

Muốn vượt thoát tam giới:

Chỉ có con đường niệm Phật đới nghiệp vãng sanh là có thể đi thông suốt; trừ con đường này ra, không có con đường thứ hai! 🌼

Đủ thấy niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ hết sức trọng yếu, nhất là trong thời đại hiện tại, thiên hạ đại loạn, mạng người vô thường, một hơi thở ra không hít vào được nữa, bèn phải luân hồi, hết sức đáng sợ! 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert