Hoa sen 💐 🌷 🌹

ĐẠO PHẬT

Hoa sen 💐 🌷 🌹

Người tu hành một khi được ở trong bào thai hoa sen trên ao thất bảo nở ra, lên ngay bờ ao, đi vào pháp hội, thấy Phật, nghe pháp. 😇

Hoa sen to bằng bánh xe. 🔴

Bánh xe ở đây là bánh xe bằng vàng của vua Chuyển Luân Vương, to đến 40 dặm.

Ðây là nói hoa nhỏ nhất cũng bằng bánh xe; nếu căn cứ vào kinh Quán Vô Lượng Thọ thì có hoa nhỏ, có hoa lớn lắm chẳng có hạn lượng nào, vì rằng thân hình những người sinh ra ở cõi Tịnh Ðộ, không ai giống ai. 😶

Hoa sen xanh, tiếng Ấn Ðộ gọi là Ưu-bát-la.

Hoa sen vàng, gọi là Câu-vật-đầu.

Hoa sen đỏ gọi là Bát-đầu-ma.

Hoa sen trắng gọi là Phần-đà-lợi.

Bởi vì thân người sinh ra đã có hào quang cho nên ở trong bào thai hoa sen có ánh sáng. ✨✨

Hoa sen bên Cực Lạc có rất nhiều màu, nhiều ánh sáng, mà đây chỉ nói qua 4 màu thôi.

Bốn chữ “vi, diệu, hương, khiết” là tán thán 4 đức của hoa sen: 🌈 

1 Hoa chỉ có chất mà không có hình nên gọi là Vi;

2 Các hoa giao chập vào với nhau không hề chướng ngại nên gọi là Diệu;

3 Hoa không có hình thì sạch, không có bụi trần bám vào nên gọi là Khiết.

4 Còn chữ Hương thì có nghĩa là mùi thơm.

Bào thai hoa sen có đủ 4 đức quý như thế, thì cái thân sinh ra đủ biết quý là dường nào. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert