Monat: Juli 2021

ĐẠO PHẬT

Độn căn ⬇️

Nếu là người căn tánh trung hạ, ắt phải tôn cổ nhân làm thầy, chắc chắn sẽ có thành tựu, giống như Mạnh Phu Tử tôn Khổng Tử làm thầy, Ngẫu Ích đại sư tôn Liên Trì đại sư làm thầy, đều là “sư cổ” (tôn cổ nhân làm thầy), đều là lấy cổ nhân…
Read more

MỘT NIỆM BA NGÀN1️⃣₌ ❸⓿⓿⓿

Nhất niệm tam thiên ⏺ Trong Phật học, thuật ngữ “một niệm” (nhất niệm) thường được dùng để chỉ một ý tưởng, một sát-na, một khoảnh khắc, tức là cái khoảng thời gian ngắn nhất. 🕚 “Ba ngàn” ở đây tức là ba ngàn thế giới. 🌐 “Một niệm ba ngàn” – nếu nói cho đầy đủ là “trong một niệm có…
Read more

MỘT THẾ GIỚI 🌌 🪐 ☀️

Nhất thế giới 🌍 Chữ “thế” nghĩa là trôi chảy, ở đây là chỉ cho thời gian. 🕐 Chữ “giới” nghĩa là khu vực, phạm vi, ở đây là chỉ cho không gian. ⏺ Từ “thế giới” nguyên được dùng để chỉ cho nơi cư trú của chúng sinh, là cái thế giới hữu vi trong ba cõi; nhưng trong kinh điển đại thừa cũng dùng từ…
Read more

MỘT LÀ TẤT CẢ, TẤT CẢ LÀ MỘT 1️⃣🔄

Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. 💫 Có thể nói, đây là mệnh đề tóm tắt toàn bộ yếu nghĩa Kinh Hoa nghiêm. ☀️ Yếu nghĩa ấy nói về sự tương quan tương duyên chằng chịt của tất cả mọi sự vật trong vũ trụ: ↺↻ Sự vật này tức là sự vật kia, sự vật kia tức là sự…
Read more