Pháp môn Niệm Phật Bát Nhã 💥

Có công năng phá trừ 84.000 phiền não, 😇 Hủy diệt 108 ái dục, 😇 Làm nền tảng vững chắc cho 37 phẩm trợ đạo, ☸️ 🔴 Đó là con thuyền Bát Nhã đưa người niệm Phật đến cảnh giới Niết Bàn Tịnh Độ ở trong Tâm của người tu niệm, 💎 Và có diệu…
Read more