Monat: Februar 2022

ĐẠO PHẬT

💎 Trong tánh chân thật 💎

Trong tánh chân thật, tức là trong Chân Như bổn tánh của chúng ta, nói thật ra, chẳng có mười pháp giới khác biệt. ✔️  Vì vốn chẳng có mười pháp giới sai biệt, cho nên mới có thể thấu triệt mười pháp giới. 💎 “Chân thật tánh trung vô sai biệt cố” (do trong…
Read more

♻️ Vận hành “ CÓ và KHÔNG „

Vận hành “ CÓ và KHÔNG „, mà không tự rõ, thì luôn CỰC ĐOAN ⛔️ 1: – Có, không. 2: – Cũng có, cũng không. 3: – Chẳng phải có, chẳng phải không. 4: – Cũng chẳng phải có, cũng chẳng phải không. Sáu căn phân biệt, liền có sanh tử, phàm cái gì có tiếp xúc sáu…
Read more

💥 Phật pháp rất dễ tiến nhập 💥

Phật pháp là triết học hết sức sâu xa, uyên áo. 🌈 Tôi bảo họ: “Chẳng phải vậy! Phật pháp rất dễ tiến nhập, chẳng khó tí nào! Khó là khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ quý vị chẳng buông xuống! 🥀 Điều thứ nhất là phải buông tiếng tăm, lợi dưỡng thế gian…
Read more

🔊 Hiện Tượng Báo Động, Phật Tử Không Đi Chùa, Dùng Mạng Thời Đại 4.0 Để Săn Lỗi Tăng Ni?💥

Chỉ nhớ ưu điểm của Người, không nhớ khuyết điểm của Người Chỉ nghe thiện hạnh, việc tốt của Người. Không nghe ác ngôn, ác hạnh của Người. Không kết oán thù với bất cứ ai, là Người thật sự thông minh, thật sự có trí tuệ Đối với oan gia trái chủ phải hết…
Read more