🔊 Hiện Tượng Báo Động, Phật Tử Không Đi Chùa, Dùng Mạng Thời Đại 4.0 Để Săn Lỗi Tăng Ni?💥

ĐẠO PHẬT

🔊 Hiện Tượng Báo Động, Phật Tử Không Đi Chùa, Dùng Mạng Thời Đại 4.0 Để Săn Lỗi Tăng Ni?💥

Chỉ nhớ ưu điểm của Người, không nhớ khuyết điểm của Người

Chỉ nghe thiện hạnh, việc tốt của Người.

Không nghe ác ngôn, ác hạnh của Người.

Không kết oán thù với bất cứ ai, là Người thật sự thông minh, thật sự có trí tuệ

Đối với oan gia trái chủ phải hết sức nhường nhịn một đời người thì trả xong nợ

Phải học nhường nhịn, không sợ bị thiệt thòi, không sợ mắc bẫy

Chịu thiệt là phước, không phải là tai họa, luôn luôn tiêu tai diệt tội, là đứng đắn

Sống không giận, không hờn, không oán trách

Sống mỉm cười, với thử thách chông gai

Sống vươn lên, theo kịp ánh ban mai

Sống chan hòa, với Người chung sống

Sống là động, nhưng lòng luôn bất động

Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương

Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường

Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến

Đường Đạo tuy bằng, song khó dắt, Phải do nơi kẻ quyết lòng đi „Ấn Quang ĐS“ 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert