❓❓ Thế nào là Phật tánh ? ❓❓

ĐẠO PHẬT

❓❓ Thế nào là Phật tánh ? ❓❓

Ngài Huệ Tịch bạch Thiền sư Trung Ấp : Thế nào là Phật tánh ?

— Ta nói thí dụ : Cái lồng có 6 cửa. Con khỉ ở ngoài bất luận đến cửa nào cũng kêu “chéo chéo”. Con khỉ ở trong liền hưởng ứng : “chéo chéo”.

— Nếu con khỉ ở trong ngủ thì sao ? — Chúng ta thấy nhau rồi !

Hỏi Phật tánh mà nói chuyện 2 con khỉ là sao ?

  • Con khỉ ở ngoài là 6 trần lăng xăng giao động.
  • Con khỉ ở trong là ý thức phân biệt, nếu đã ngủ thì bên ngoài có chéo chéo bao nhiêu cũng mặc, vạn sự sẽ bình an.

Trần tiêu, giác viên tịnh. 💎

Trở lại xét thế gian Chỉ như việc trong mộng. 💭 💭 💭

🔴 Ý thức dậy khởi, dính mắc 6 trần khiến ta quên tánh giác.

🟡 Phật tánh ngày đêm hiển lộ ở 6 căn.

Chỉ cần làm sao hàng phục được con khỉ vọng tâm là xong việc. 💯

Kinh tiểu thừa gọi như thế là giải thoát. 😇

Kinh đại thừa gọi như thế là minh tâm kiến tánh thành Phật. 💎

Trăm ngàn pháp môn tu đều quy về một gốc ⏺  này, không có cách nào khác. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert