Quả báo nói về thọ thân Nam-Nữ (Giới tính)

ĐẠO PHẬT

Quả báo nói về thọ thân Nam-Nữ (Giới tính)

Nam tánh = Purisabhava = giống đực;
Nữ tánh = Itthibbava = giống cái;

Bhavarupas, hai phái tính nam và nữ.

Ngay từ lúc mới được thọ thai, mọi chúng sanh đều mang sẵn một loại vật chất (do nghiệp lực [kamma] gây nên) để quyết định phái tính là nam hay nữ. 👦 👧

  • Loại vật chất quyết định phái tính đó được trải ra khắp trong châu thân.
  • Loại vật chất phái tính nào đưa đến giống cái thì được gọi là nữ tánh (itthibhava rupa,); còn loại kia được gọi là nam tánh (purisabhava rupa).

Cũng như cây cối đâm chồi, mọc lá, trỗ hoa trái, đều theo đúng chủng loại của hột giống đã gieo, thân tướng con người, các bộ phận cơ quan, các thái độ và đặc tánh của nam phái hay nữ phái đều tuỳ thuộc vào nam tánh (purisabhava rupa), hay nữ tánh (itthibhava rupa).

Nghiệp lực (kamma) còn quyết định về phái tính nam nữ và các đặc điểm căn bản của một chúng sanh, căn cứ theo những hành động đã qua, lành 😇 hay dữ. 👿

Thiện nghiệp 🌹 (kusala kamma) và ác nghiệp 🥀 (akusala kamma) phối hợp nhau để định vẻ đẹp đẽ hay thô xấu cho chúng sanh.

  • Một số chúng sanh trở thành ngạ quỷ (peta, quỷ đói), súc sanh, v.v., vì ác nghiệp đã gây ra trong đời trước. 
  • Một chúng sanh vì ác nghiệp dữ phải sanh ra trong hàng thú vật, nhưng nhờ chút ít thiện nghiệp lành đã qua, nên thành một con thú có thân hình dễ thương .
  • Ngược lại, nhờ có thiện nghiệp mà được sanh ra làm người, nhưng vì sẵn có đôi chút ác nghiệp đời trước thì lại có thân người xấu xa, thô kệch.

Bằng cách ấy, từ lúc còn trong bào thai cho đến khi chết, đời người được nghiệp lực của hành vi thiện hay ác, đã qua và hiện tại, chi phối hoàn toàn. 💥

[Sắc chất (Rupa) nào chịu sức tác động và ảnh hưởng của nghiệp lực được gọi là các sắc pháp tuỳ nghiệp (kammaja rupa*). 🌈

[kammaja rupa* = kamma (nghiệp) + ja (được tạo nên; tuỳ theo); rupa = (sắc pháp)]

Huỳnh môn, hoàng môn (Eunuque, (bị thiến, thái giám).

Hermaphrodite : có cả 2 

● 黃門 (S: Paṇḍaka), Kanïdïaka, Pali. Panïdïaka, Tiếng Phạn gọi là Bát tra a tỳ đàm. Căn bản: Bán-trạch-ca. Trung Hoa dịch là “người khuyết căn.” còn gọi là bất năng nam, nghĩa là nam căn không đủ, hay không hoàn chỉnh, hoặc người bị hoạn, thiến.

🔴 Một số sai biệt căn bản sau đây vẫn là tiêu chuẩn thông thường giữa nam và nữ:

1️⃣ Một là sức khỏe. Tính trung bình sức khỏe của nam giới vượt hơn nữ giới. Vì thế, tiêu chuẩn thi đấu thể thao của nữ luôn luôn được đòi hỏi thấp hơn của nam.
2️⃣ Hai là vóc dáng. Trung bình vóc dáng người nữ nhỏ nhắn hơn người nam. Nếu đi sâu vào phân tích giải phẫu cơ thể thì còn rất nhiều điểm khác biệt, bên cạnh hình thể, âm thanh người nữ cũng khác với người nam.
3️⃣ Ba là tâm lý. Tính chất đặc trưng của người nữ là kín đáo, rụt rè, kiên nhẫn, dễ xúc động, đa cảm, nhẹ về lý trí, trực giác mạnh. Đôi khi người ta còn gán cho người nữ tính ích kỷ, hẹp hòi.
4️⃣ Bốn là sinh lý. Sinh lý giữa nữ và nam có rất nhiều sai biệt để mỗi bên có thể thực hiện chức năng của mình. Các nội tiết tố, các thời kỳ hành kinh, cấu tạo não, tổ chức sinh dục… làm phân biệt rõ nét hai giới tính.

🎯 Có những người nam mang nhiều tính chất của người nữ và ngược lại, cũng có những người nữ mang tính chất của người nam.

🎯 Có những người nam yếu đuối, rụt rè, ích kỷ và cũng có những người nữ mạnh bạo, phô trương, rộng rãi.

*LGBT = Lesbian (đồng tình luyến ái nữ), Gay (đồng tình luyến ái nam), Bisexual (song tính luyến ái), Transgender (hoán tính hay là người chuyển giới) https://www.budsas.org/uni/u-vdp-nd/vdpnd10.htm

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert