Monat: Juni 2022

ĐẠO PHẬT

5️⃣ NĂM THỨ CHE LẤP (ngũ cái) 🤯😡

Đây là năm loại phiền não thường che lấp tâm tính của chúng sinh, khiến cho các pháp lành không thể phát sinh được: 1. Tham dục: Tham đắm ngũ dục không biết chán, do đó mà tâm tính bị che lấp. 2. Sân hận: Gặp hoàn cảnh không vừa ý thì sinh cáu giận bực tức, do đó mà tâm tính bị che lấp. 3. Hôn miên: Hôn trầm và ham ngủ, làm cho tâm tính trì trệ, lười…
Read more

5️⃣ NĂM DỤC VỌNG (ngũ dục)

🔊 Tất cả những gì có sức quyến rũ con người trong cõi Dục này, được giáo lý  Phật giáo bao gồm trong 5 thứ. Chúng là đối tượng ham muốn của con người; và cũng vì lòng tham đắm của con người sâu thăm thẳm, rộng không bờ bến, dai dẳng không ngưng nghỉ, bám chặt không buông thả, 👹 cho nên con người đã trở nên ích kỷ…
Read more

4️⃣ Bốn thứ Tất-đàn 🌷 🍀

Kinh là bản ý của pháp, là căn bản của pháp, nên nói Kinh là gốc của pháp. ☀️ Phật biết căn bản của tất cả pháp, cho nên cần phải nói ra giáo. 🔔 🔊 Giáo là căn bản của pháp, dùng phương pháp „Tứ tất-đàn“ để nói căn bản của pháp. „Tất“ là…
Read more

🔊 TÂM BAO THÁI HƯ, LƯỢNG CHÂU SA GIỚI! 💎

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không 🔔 Phật tâm, chân tâm nghĩ lợi ích hết thảy chúng sanh trong Pháp Giới Hư Không Giới. Nếu khởi tâm động niệm được như vậy, sẽ chẳng khác gì Phật, Bồ Tát. Tâm bao thái hư, lượng châu sa giới 💝 1️⃣ Thực hiện tám chữ này ra sao?…
Read more

Theo tinh thần của bản kinh A Di Đà (2)☀️

Theo tinh thần của bản kinh A Di Đà, Niết Bàn Cực Lạc của Phật A Di Đà là cõi sáng vĩnh hằng, miền an dưỡng thiêng liêng và kỳ diệu, nơi chốn của công đức trí huệ và đạo hạnh 🌈 , ở ngoài tam giới, cách xa cõi trần gian 10 tỷ thế…
Read more