5️⃣ NĂM THỨ CHE LẤP (ngũ cái) 🤯😡

ĐẠO PHẬT

5️⃣ NĂM THỨ CHE LẤP (ngũ cái) 🤯😡

Đây là năm loại phiền não thường che lấp tâm tính của chúng sinh, khiến cho các pháp lành không thể phát sinh được:

1. Tham dục: Tham đắm ngũ dục không biết chán, do đó mà tâm tính bị che lấp.

2. Sân hận: Gặp hoàn cảnh không vừa ý thì sinh cáu giận bực tức, do đó mà tâm tính bị che lấp.

3. Hôn miên: Hôn trầm và ham ngủ, làm cho tâm tính trì trệ, lười biếng, không tỉnh táo, không tích cựchoạt động, tu tập.

4. Trạo hối: Tâm chao động lăng xăng, tán loạn, mãi ôm giữ những việc xấu đã qua rồi sinh phiền muộn, làm cho không định tĩnh, thảnh thơi, nhẹ nhàng.

5. Nghi pháp: Đối với giáo pháp thì nghi ngờ, do dự, khiến cho tín tâm không phát khởi được. 🙏

https://thuvienhoasen.org/a26765/luoc-giai-nhung-phap-so-can-ban

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert