6️⃣6 Điều khó khi đọc, học Kinh Đại Bát Niết Bàn💥

ĐẠO PHẬT

6️⃣6 Điều khó khi đọc, học Kinh Đại Bát Niết Bàn💥

Đọc, học kinh Niết Bàn và tu tập theo kinh Niết bàn hành giả sẽ nhận
thức rõ, Niết bàn của Đạo Phật là cảnh giới có thật, không phải là một „thế
giới do tưởng tượng“,
do gởi gắm tâm hồn mình nơi một „cõi nước“ 🪐 nào đó, hoặc gần hoặc xa. Đó là điều khó thứ nhất. 1️⃣

Đọc, học kinh Niết Bàn cần có sự đầu tư nhiều về tư duy, bồi dưỡng phát
huy trí tuệ, thường củng cố định tâm, tinh tấn vận dụng quán chiếu trong cuộc sống bình nhật
☀️ . Đó là nhân tố, là điều kiện để thấy Niết bàn và nhập Niết bàn. Đó là cái khó thứ hai. 2️⃣

Đọc, học và chứng nhập Niết Bàn, nhìn hiện tượng vạn pháp, nhận thức
vũ trụ nhân sinh không còn giống như cái nhìn, cái nhận thức của chính họ ở thời gian trước đó. Giáo lý mà Phật dạy cho họ thời gian trước, họ thấy không phải mà còn ngược lại hoàn toàn 🔄 . Đó là cái khó thứ ba. 3️⃣

Đọc, học và chứng nhập Niết Bàn, hành giả sẽ sáng tỏ đôi mắt, rửa sạch
được bụi bặm rớt trong đôi mắt từ bấy lâu nay. Hành giả biết rõ Phật thường trụ, Pháp thường trụ,Tăng thường trụ.
Phật không phải chết như Đức Thích Ca đã từng chết ở rừng Ta La song thọ
như mọi người vẫn thường nghĩ. Đó là cái khó thứ tư. 4️⃣

Đọc, học kinh Niết Bàn, người đệ tử Phật phải học, hiểu về PHÁP THÂN
PHẬT.
☸️ Trụ chấp ỨNG HÓA THÂN PHẬT, ⛔️ thì không nên nghe, đọc, học kinh ĐẠI BÁT NIẾT BÀN. Vì có học cũng không hiểu. Hiểu sai lạc sanh tâm bất mãn bất bình thì lại mắc cái tội phỉ báng chánh pháp Đại thừa, thiệt thòi, lỗ lã hơn nhiều. Đó là cái khó thứ năm. 5️⃣

Đọc, học kinh Niết Bàn và nhập Niết bàn, hành giả thấy rõ tất cả mọi
người đều có khả năng thành Phật
😇 , mọi người sẽ được thành Phật. Kể cả những người mà người đời cho là bất nhân thất đức, tạo nhiều tội ác nặng nề. Đó là cái khó thứ sáu. 6️⃣

Đọc, học kinh Niết Bàn có những cái khó như thế, người đọc, học, nghe
kinh Niết bàn ✅ cần kiên trì, nhẫn nại, phấn đấu tư duy, nhận thức để vượt qua ! 🙏

ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TRỰC CHỈ ĐỀ CƯƠNG, Thích Từ Thông, Viết tại Thao Hối Am Mùa thu, năm Canh Thìn, tháng 9 năm 2000, Phật lịch 2544 https://thuvienhoasen.org/images/file/6Sofq51G0QgQAKNE/kinh-dai-bat-niet-ban-thich-tu-thong.pdf

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert