❄️☀️🎄☀️🤶🎄 🎅🎄☀️❄️

ĐẠO PHẬT

❄️☀️🎄☀️🤶🎄 🎅🎄☀️❄️

Mùa Tết đang đến, nhưng rồi cũng sẽ qua đi

Cứ Như Vậy mà xoay vòng, từ Tâm đến Cảnh

Tâm nên luôn tỉnh giác, Tâm bất biến tùy Duyên

Xin chúc các Bạn, các Đạo Hữu thường tỉnh thức 💎

A Di Đà Phật 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert