Monat: Februar 2023

ĐẠO PHẬT

🔊 Phải học và phải hiểu biết những phần giới luật gồm có:

1.- Thế nào là giới hạnh. 2.- Thế nào là giới đức 3.- Thế nào là giới tuệ 4.- Thế nào là giới bổn Khi chúng ta chuẩn bị bước qua giai đoạn của tu sĩ thì chúng ta phải hiểu biết 📌 4 vấn đề trên. Nếu không hiểu 4 vấn đề này thì…
Read more

🎯 Từ giả những gì mà đức Phật đã cảnh giác. ☀️

Bây giờ chúng ta làm thầy thuốc thì chúng ta phải từ bỏ, chúng ta là võ sư chúng ta cũng bỏ liền, không được làm võ sư nữa, chúng ta là một nhạc sĩ, một nhà thơ, nhà văn cũng dẹp luôn, không dùng nghề đó nữa, chúng ta là một ông thầy bùa,…
Read more

⏺ Thế nào là tỳ kheo niệm không tán loạn?❓❓

Tỳ kheo quán thân trong thân tinh cần không giải đải, ghi nhớ không quên để trừ bỏ tham ưu ở đời. ✔️ Quán ngoại thân, Quán trong thân, Quán trong thân ngoại thân tinh cần không giải đải ghi nhớ không quên để trừ bỏ các tham ưu ở đời. Quán thọ, quán tâm…
Read more

☀️Phần thứ nhất: Giới Hạnh Của Người Tu Sĩ☀️

🔊 Trước khi bước vào đạo lộ thứ hai và bài học Giới luật thì Thầy đã giới thiệu với quý thầy một sơ đồ của đạo lộ thứ hai này để chuẩn bị hành trang cho người tu sĩ khi bước chân vào lộ trình này không còn ngỡ ngàng. 🎯 Người tu sĩ…
Read more