💎 25 giới hạnh tức là 25 oai nghi của người tu sĩ theo đạo Phật 💎

ĐẠO PHẬT

💎 25 giới hạnh tức là 25 oai nghi của người tu sĩ theo đạo Phật 💎

Người tu sĩ khi bước chân vào đạo Phật phải hiểu 25 giới hạnh này.

Đây là phần sơ thiện 📌 , nghĩa là 25 giới hạnh này là phần sơ thiện mà đức Phật thường nhắc đi nhắc lại cho các đệ tử của mình phải sống xa những tà nghiệp mà luật nghi răn cấm, không cho vi phạm vì khi vi phạm những luật nghi này thì người tu sĩ khó đạt được mục đích giải thoát chơn chánh của đạo.

Đạo Phật là đạo thiện pháp ☀️ cho nên đứng trên giới luật chúng ta phân ra chỗ nào là sơ thiện, chỗ nào là trung thiện, chỗ nào là hậu thiện.

🔴 Giới hạnh là sơ thiện, giới đức là trung thiện, giới tuệ là hậu thiện.

Nếu chúng ta đi ngược lại 25 giới hạnh này là chúng ta không có sơ thiện. ⛔️

Đây là chính là giới hạnh của người tu sĩ đạo Phật, các thầy hãy cố tránh vi phạm và giữ gìn nghiêm túc để viên mãn phần li dục li ác pháp trong giới hạnh của Phật. Nghĩa là ✅ trong sơ thiện này mà quý thầy đã giữ gìn được trọn vẹn thì quý thầy đã li dục li ác pháp trong giới hạnh đó, chứ không phải li dục lí ác pháp trong thiền định để nhập Sơ thiền đâu.

Hai sự li dục li ác pháp này khác nhau. Nếu không gìn giữ đúng giới hạnh này thì con đường tu tập theo đạo Phật của quý vị chỉ hoài công mà nó lại biến quý vị thành trùng trong lông sư tử giết sư tử chết, cũng như bao thế kỷ nay, trùng trong lông sư tử đã giết sư tử chết mà không ai ngờ. Nghĩa là không ai ngờ rằng con sư tử đã chết mất rồi, người ta cứ tưởng con trùng đó là sư tử.

25 giới hạnh trong giới luật của đức Phật vừa đủ trang bị cho một vị tu hành có đầy đủ oai nghi chánh hạnh, có một đời sống giải thoát an lạc 💝 mà trên đời này không một giáo pháp nào có được như trong đạo Phật.

25 giới hạnh trong giới luật của đức Phật biến lột người phàm phu tục tư thành một vị thánh hiền ✔️ , vì cuộc sống của họ hoàn toàn mới.

Bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi đều thay đổi, họ không thể sống như người thế gian được.☀️

Bậc tu hành giới hạnh của đức Phật trên đời này không ai là không quý trọng và kính mến. Xưa, Phật đã dạy một người tu sĩ giữ gìn giới hạnh trong sạch của đạo Phật thì tất cả cư sĩ của đạo Phật sẽ phủ tóc trên mặt đường cho vị ấy đi. 🌷

25 giới hạnh trong giới luật của đức Phật giúp cho hành giả li dục li bất thiện pháp dễ dàng nếu hành giả giữ gìn đúng pháp 💥 , đoạn dứt đúng pháp thì cảnh giới niết bàn tại thế không phải là một giấc mơ mà một thực tại của vị ấy.

Chỉ cần giữ gìn 25 giới hạnh của đức Phật thôi thì quý thầy cũng thấy quý thầy li dục li bất thiện pháp được, nhưng chỉ trong giới hạnh 🍀 chứ không phải li dục li bất thiện pháp trong giới đức đâu; li dục li bất thiện pháp trong giới hạnh chuẩn bị cho chúng ta bước qua giai đoạn li dục li bất thiện pháp trong giới đức.

Trong giới luật của Phật có giai đoạn thấp 🎯 giai đoạn cao riêng biệt. Niết bàn tại thế không phải là giấc mơ nếu quý thầy sống đúng 25 giới hạnh này.

25 giới hạnh của đức Phật 💎 thuộc về hành động của thân khẩu ý được thực hiện làm nên những đức hạnh sống của người tu sĩ đạo Phật, vì thế chỗ nào giả danh 🎏 tu sĩ đạo Phật đều để lộ chơn tướng mà không một ai trên thế gian này không nhận ra được.

Nghĩa là chúng ta đã ☸️ học và hiểu biết 25 giới hạnh của đức Phật rồi thì một người nhận là tu sĩ của đạo Phật mà chúng ta thấy người đó phạm một trong 25 giới hạnh này thì biết người đó không phải là người tu sĩ thật mà chỉ là người tu sĩ giả danh thôi.

Thí dụ một 🔊 vị tu sĩ đạo Phật mà làm thầy thuốc trị bịnh thì có đúng đâu, hay 🔊 làm nghề nông thì đâu có đúng là vị tu sĩ đạo Phật, chúng ta đâu cho người đó là một vị tu sĩ đạo Phật mà chỉ là đệ tử ngoại đạo.

Chỉ cần căn cứ trên 25 giới hạnh này chúng ta 🔔 phân biệt tu sĩ thật hay giả 🔔 dễ dàng nhưng chúng ta không nói vì chúng ta là người tu hành không làm khổ người, nói ra chỉ làm khổ người, chê bai người thì mình đâu phải là người tốt nhưng mình phải nhận biết thật, giả.

Bởi vậy giáo án tu hành của đạo Phật ra đời nhằm 🔔 làm sáng tỏ lại Phật giáo; giáo án tu hành của đạo Phật 🔔 cho thấy đâu đúng đâu sai, đâu là đệ tử chân chính của đạo Phật 🔔 đâu là những kẻ giả danh phá đạo phá giới luật của Phật để người đời không còn lầm lạc mà vô tình phỉ báng Phật pháp khi vô tình chấp nhận những người dìm Phật pháp xuống tận đáy thẳm của tà kiến ngoại đạo mà cứ ngở đó là những người đang hoằng dương Phật pháp.

25 giới hạnh trong giới luật của đức Phật minh xác 2️⃣ hai đạo lộ rất rõ ràng, đời sống của người cư sĩ và đời sống của người tu sĩ khác biệt một trời một vực, hai lối sống này cách biệt xa vời.

Đạo Phật ra đời không phải giải quyết cho một số người chuyên tu ít ỏi ở lộ trình thứ hai, mà 📌 đạo Phật ra đời để giải thoát cho toàn cả nhân loại, không những trên hành tinh này mà còn các hành tinh khác, miễn ở đâu có con người.

Lộ trình thứ nhất 1️⃣ , con đường của cư sĩ đi, là đối tượng giải quyết của đạo Phật. Đạo Phật nhắm toàn thể nhân loại trên hành tinh này để giải thoát cho họ hết khổ. ☸️

Vậy đạo Phật phải đứng trong pháp môn đạo đức nhân quả của đạo Phật để giải quyết cho họ thoát khổ, cho họ đầy đủ hạnh phúc, cho họ thương yêu nhau, bởi vì 🟡 đạo Phật chủ trương tự mình cứu mình, tự mình đem lại sự an vui hạnh phúc cho chính mình, tự mình xây dựng niết bàn cho chính mình, tự bàn tay và khối óc của mình đem lại một đời sống tươi đẹp an lành cho chính mình, đem lại phước báu cho chính mình.

Vì thế đạo đức nhân quả của đạo Phật là một pháp môn 🔵 rất cần thiết cho nhân loại để cho mọi con người có thể trau dồi tập luyện thân khẩu ý của mình trong các thiện pháp, xa lìa và đoạn dứt các ác pháp một cách dễ dàng không khó khăn. Đó là xây dựng cuộc sống trong an lành hạnh phúc và xã hội không rối trật tự.

Cuộc sống 🟢 con người đối xử với nhau bằng các thiện pháp, tình thương nhau chan hòa, nhờ thế đất nước phồn vinh thạnh trị thái bình, trời đất thời tiết mưa thuận gió hòa, không có thiên tai thủy nạn, không có những chứng bịnh nan y khó trị... đó là những giới hạnh mà đức Phật nhấn mạnh vào để hướng dẫn chỉ dạy cho hết cả chúng sanh sống thoát khỏi cảnh trầm luân đau khổ của kiếp con người.

Bổ túc cho 25 giới hạnh ở trên được gọi là  ✔️ giới bổn Patimokkha cho rõ ràng oai nghi tế hạnh của người tu sĩ, chúng ta sẽ học tiếp sau này. Khi học về giới bổn chúng ta mới thấy còn thêm những hành động khác nữa mà chúng ta chưa hiểu biết, chưa lãnh hội toàn diện, cho nên khi học xong giới bổn Patimokkha chúng ta mới có hiểu biết hơn về giới hạnh.

25 giới hạnh này còn có tên là ☀️ Hạnh Giới Li Trần Tâm, nghĩa là các giới hạnh này làm li các tâm thế tục, li đời sống thế tục, không còn sống theo cuộc sống thế tục nữa. Chỉ với 25 giới hạnh này chúng ta đã lìa thế gian rồi. (Hết) 🙏

Trích từ: TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC, GIÁO ÁN TU ĐẠO PHẬT https://nguyenthuychonnhu.net/index.php/bdt/506-ghcnts

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert