☸️ Tự Tam Quy Y ☸️

ĐẠO PHẬT

☸️ Tự Tam Quy Y ☸️

Chữ viết theo tiếng bắc phạn văn cổ ấn độ Sanskrit   

बुद्धं सरणं गच्छामि । 🙏

धम्मं सरणं गच्छामि । 🙏

सङ्घं सरणं गच्छामि । 🙏

*

Chữ viết theo IAST ( International Alphabet of Sanskrit Transliteration )

buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi 🙏

dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi 🙏

saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi 🙏

*

Chữ viết theo tiếng việt: 

Tự Quy Y Phật 🙏

Tự Quy Y Pháp 🙏

Tự Quy Y Tăng 🙏

*

Là đệ tử Phật ( con của Phật )

  • Có chư vị xuất gia tăng ni theo lối tu hành của Phật Thích Ca ( bỏ trần tục người nam và nữ ),
  • Có các cư sĩ nam và nữ tu tại nhà ( nói chung có 4️⃣ hạng con người ).

Còn nói chi tiết thêm thành 7️⃣ :

  • Có sa di ( người nam tập sự để trong tương lai có thể đi vào con đường xuất gia ),
  • Sa di ni ( người nữ tập sự ), đối với người nữ thì còn có thêm 1 bậc tiến trình phải trải qua là thức xoa ma ni (https://thuvienhoasen.org/a9851/chuong-5-thuc-xoa-ma-ni)

🔊Trong Cương Yếu Giới Luật (https://thuvienhoasen.org/p18a9831/cuong-yeu-gioi-luat) chỉ cho chúng ta biết vị trí cũng như sự tu và hành của mỗi hạng đệ tử Phật, phải và không nên như thế nào, khi sống trong thế gian và trong tam thời ( trong không gian và thời gian, trong quá khứ, hiện tại và vị lai )🪐

💎Bước đầu của mỗi đệ tử Phật là TỰ TAM QUY Y, rất quan trọng và không thể thiếu xót. ✅

Nếu như tự bản thân ( dù đứng ở hạng đệ tử Phật nào ) chưa thâm nhập được ý nghĩa của chính nó nơi chính bản thân mình thì cũng như việc tu hành như là:

📌“ Dã Tràng xe cát biển đông,

Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì „*

* https://hoavouu.com/a926/cong-da-trang

Công dã tràng, ý nói có gắng công cũng vô ích.

Tục truyền có chàng thợ săn tên Dã Tràng, một ngày kia nhìn thấy một cặp rắn. Khi con rắn cái lột da thì rắn đực đi tìm đồ ăn mang về cho. Nhưng khi rắn đực lột da thì rắn cái bèn bò đi tìm rắn đực khác.

Dã Tràng bất bình bèn bắn chết rắn cái. Rắn đực đi tìm vợ, gặp Dã Tràng mới hiểu ra vợ mình xấu xa. Rắn đực bèn trả ơn Dã Tràng bằng một viên ngọc lạ, mỗi lần Dã Tràng ngậm viên ngọc này thì có thể nghe và hiểu được tiếng nói của loài vật.

Tin viên ngọc lạ có thể cho cho con người hiểu ngôn ngữ loài vật bay đến tai vua. Vua cho đòi Dã Tràng tới, mượn viên ngọc của chàng và ban thưởng nhiều của cải.

Một hôm vua xuống thuyền, ngậm viên ngọc, nghe được các loại cá mực hát rất hay. Vua bật cười, viên ngọc bị rơi xuống biển.

Dã Tràng tiếc viên ngọc, ngày đem ngụp lặn tìm kiếm, kiệt sức chết đi. Dã Tràng biến thành một loài cua bể ngày đêm tha cát lấp biển để tìm lại viên ngọc đã mất.

Dã Tràng tha cát lấp bể, sóng biển lại đánh vào Cho nên trong dân gian Việt Nam có câu:

„Dã Tràng xe cát biển đông,

Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì“

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert