🌟Quy Y Pháp – dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi🌟

ĐẠO PHẬT

🌟Quy Y Pháp – dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi🌟

Pháp là gì ❓

Bất kể gì có thể thấy qua bằng các 6️⃣ giác quan, đó là Pháp.

Cũng bất kể gì không thể thấy qua bằng các 6️⃣ giác quan, đó cũng là Pháp.

Nói chung: 🔊 chi chi, bất kể gì gì, đều là Pháp. ☀️

Trong ☸️ Phật Môn, có Pháp Hữu Vi và Pháp Vô Vi hay còn gọi bằng những ngôn từ khác như là :

 • Tục Đế và Chân Đế
 • Vô Thường và Thường
 • Có và Không
 • Biến và Bất Biến
 • Vọng và Chân
 • Tướng và Vô Tướng

v.v…, tùy theo cảnh nên dùng chữ không đồng.

Nếu có thể nhìn sâu vào trong các Pháp thì chính Nó cũng không nằm ngoài Pháp Thiện 😇 và Pháp Ác 👹 ( thiện và bất thiện ), ( chánh và tà ).

Vậy Quy Y Pháp là gì ❓

Chúng sanh bất kể dù giàu hay nghèo, dù có ăn học hay không, dù có chức sắc , có quyền quy như Tổng Bí Thư, Hoà Thượng hay không, dù mang da màu gì, dù chỉ là người dân bình thường, dù sống trong nền thể chế Cộng Sản hay Cộng Hoà, dù có hay không có Tiếng Nói tự do, v.v… tất cả hữu tình đều cũng không nằm ngoài các Pháp Thiện và các Pháp Bất Thiện.

Bước đầu : 💯

 • Hãy học nhìn lại chính mình, hãy tự khảo xét, 
 • Hãy nghe lại những gì mình đã thốt ra bằng  lời nói như thế nào,
 • Hãy hồi tưởng những gì mình đã suy nghĩ,
 • Hãy thấy lại những gì  đã hành động, cư xử, ứng phó trực tiếp hay gián tiếp với đối tượng hay hoàn cảnh đã gặp.

Đó là Pháp Thiện. ✔️

Phần vừa trên tuy chỉ viết vài hàng nhưng không thật dễ hành đâu vì sao ❓

 • Vì chúng sanh thường hay bỏ quên chính mình mà lại thường tìm soi, vạch lá tìm sâu ở bên ngoài, ở nơi người khác, đó là Pháp Bất Thiện,
 • Vì Tâm ý quá chấp tình quên lý,
 • Vì tự bản thân có chướng ngại rất nặng, rất sâu dầy.
 • Vì vô minh.

Đó là Pháp Bất Thiện. ❌

Trong ☸️ Phật Môn có nhắc nhở rằng:

 • Ai có ác/xấu với mình thì chính mình phải thiện, tốt, đối xử đứng đắn, thật thà hơn với họ, với tất cả, không có chọn lọc.
 • Ai có mê, có dại, có lầm lẫn, có sai nhưng chính mình luôn luôn và thường tỉnh, thường nghĩ, thường nói, thường hướng thiện trong mọi vấn đề, trong mọi nơi, mọi thời.

🔔 Đừng mong chờ hay đòi hỏi ở người khác phải thiện, thay đổi khác gì hơn vì sao ❓

 • Vì mỗi người phải tự đóng vai làm thầy và làm trò, đệ tử của chính bản thân,
 • Vì tự bản thân cột trói tức cũng tự chính mình cởi trói và tự thoát ra,
 • Vì tự mình làm suy nhục cũng tự mình làm hiển vinh.

🔴 Ngoài mình ra chẳng có ai khác có thể hại mình hay làm mình bẩn, nhục, hèn. 🔴

Ngay chỗ đó như vậy cũng chính mình tự biết đã dùng Pháp Thiện hay Bất Thiện trong cuộc sống cho mình và cho người khác.

☸️“ Quy Y Pháp “ ☸️ ở trong ☸️ Phật Môn là cải tà quy chánh. ✅

A Di Đà Phật 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert