🔊Lê Anh Tú với ☸️ pd Thích Minh Tuệ ☸️

ĐẠO PHẬT

🔊Lê Anh Tú với ☸️ pd Thích Minh Tuệ ☸️

Một công dân Việt Nam tự phát nguyện 💖, tự hành Giới 💖 theo gót chân Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời đại ngày nay vào thế kỷ 2️⃣1️⃣ là một chuyện rất hiếm hoi, đạo hữu Thích Minh Tuệ vừa hiểu Giáo Lý vừa có Hành Sự lại thật không dễ có, không dễ gặp. 🙏

Sự kiện xẩy ra trên đất Việt Nam 🌏, nơi mà 14,9% theo Đạo Phật ☸️ đều hô hào cho là 🙌 Đạo Pháp – Dân Tộc – Chủ Nghĩa Xã Hội, 🙌 họ ứng xử vụ kiện này như thế nào ❓ (https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Vietnam )

Như Awareness SAMON có thấy, có nghe, có hiểu những tâm tư của đạo hữu Thích Minh Tuệ cũng rất kính 🙏, rất phục 🙏 đh Thích Minh Tuệ 😇 không khác, không thêm cũng chẳng bớt, nếu so sánh với Chư Vị Bậc Giác Ngộ trong quá khứ, hiện tại, vị lai. 🌈

Nương vào Giáo Lý của Đạo Phật ☸️, đh Thích Minh Tuệ tự tìm con đường giải thoát, đh tự trải nghiệm với Chân Lý từng đọc, từng học, từng tụng, từng niệm.

Đh Thích Minh Tuệ 😇 chọn phương tiện thiền hành từ miền Bắc dài xuống miền Nam, cùng sự xin ăn một bữa trong ngày, tùy duyên tá túc có chỗ nghĩ ngơi, toạ thiền nơi nghĩ địa, chỗ vắng lặng, tự biết đủ, ít muốn, tự giữ lấy tâm miên mật,  theo Hạnh Đầu Đà (dhutaṅga (tiếng Nam Phạn – Pali), dhūtaguṇa (tiếng Phạn – Sanskrit) ) mà chính Phật Thích Ca cũng từng tán thán những hành giả nào duy trì, hành được Hạnh ấy.✅

☸️ Luận về Cương Yếu Giới Luật – Trong Kinh Di Giáo – những lời Di Chúc trước lúc Đức Phật nhập Niết-bàn, Ngài căn dặn 📌 các đệ tử hãy nên lấy Giới✨ làm Thầy, trong Tam Tạng 📚 ( Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng ) ( tiếng Phạn: त्रिपिटक,tripiṭaka;tiếng Nam Phạn: tipiṭaka ) cũng thường nói 💎 rõ tầm quan trọng của “Giới” ✨ trong không gian 🪐 và thời gian 🌌, trong mọi thời.

🎯 Giới luật Đạo Phật chú trọng về mỗi cá nhân 🌟 có thể tự tu thân làm người Hiền Nhân, làm Thánh Nhân. 🌟

Nên Biết và Hiểu rằng căn tánh con người có đốn ngộ 🍀 ( giác ngộ đột ngột ), có tiệm ngộ ☘️ (giác ngộ từ từ ), dù có giác ngộ nhiều hay ít, dầy hay mỏng, thô, tế hay vi tế cũng không thể bỏ qua sự duy trì, không thể bỏ qua sự hành Giới✨ nơi tự bản thân. Vì sao ❓. Vì Giới Luật ✨ là thọ mạng của Phật Pháp.☀️

Đạo hữu Thích Minh Tuệ  dùng phương tiện 🟠 “ noi theo tấm gương Đức Phật để hoàn thành nhân cách “ 🟠,  làm một con người tốt, tu thân và sửa tâm tánh, khi hoàn thành mới có thể khai trí tuệ sáng ngời bên trong của Tự Tánh hay còn gọi là Tánh Đức và tự chứng ngộ chân lý Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. 🌈

Nhiều câu hỏi cần phải đề ra gởi đến cho mọi Người đọc, nghe, suy nghĩ, nhận diện ra sự kiện này không như giỡn chơi.

🔴 Đừng đùa giỡn với một Mạng Sống, nhất là đối với một Tánh Linh ( 🙂con người ). 🔴

– Có phải là “ tự tu hành “ không do GHPGVN chấp thuận là phạm tội nặng khi sống trong Đất Nước CHXHCNVN ❓

– Có phải “ tự tu hành “ không do GHPGVN chấp thuận là phá trật tự, là phá hoại xã hội an ninh Việt Nam hay xã hội an ninh toàn cầu không ❓

– Có phải “ tự tu hành “ không do GHPGVN chấp thuận là bôi nhọ hay phỉ báng GHPGVN hay bất kể một Giáo hội toàn cầu khác không ❓

– Có phải đạo hữu Thích Minh Tuệ phỉ báng Chư Phật mười Phương chăng ❓

– Có phải vì đạo hữu Thích Minh Tuệ, ba trợn, phóng đãng, hèn nhát chỉ để tự kiếm lợi dưỡng chăng ❓

– Đi ăn xin, thiền hành, ngũ ở nghĩa địa có phạm Luật Pháp CHXHCNVN hay không ❓

– 63 Tỉnh Việt Nam có Đạo Luật Cấm tu đường đi bộ bằng chân đất, mặc vải giẻ rách nát, ôm ruột nồi cơm điện chưa ❓

Lại dồn dập những thông tin 4.0 📺 từ nhà truyền hình của chánh phủ CHXHCNVN, từ các một số YouTubers 🎥 được cho phép nói theo lợi ích riêng tư của Chánh Phủ CHXHCNVN và một số chư Vị xuất gia thuộc trong GHPGVN và đã làm nhiễu loạn sự việc mà chính Bộ Công An Giao Thông Việt Nam hay Bộ Công An Ninh Mạng có thể kiểm soát và loại trừ được tất cả ⛔️ FAKE NEWS.

Thêm nữa tiến trình thay đổi mỗi ngày 📅 mỗi căng ⬆️, mỗi ngày 📅 lại càng xa với các việc thực tế, càng trái ngược ❌ với tâm tư, tự tâm phát nguyện 🔔 từ đạo hữu Thích Minh Tuệ. 😭

Hiện giờ lại ồn ào 👨‍💻, loan tin 👄, hay cho rằng 🔊 “ đh Thích Minh Tuệ qua Ấn Độ tu hành “ ✈️, các vị đọc giả 👁‍🗨hay thính giả 👂 nghĩ như thế nào ❓

Nhưng trước tiên vì sự bặt tin trong nhiều ngày qua nên chúng ta đặc câu hỏi, nên thắc mắc, 🔊

  • Đh Thích Minh Tuệ ở đâu ❓
  • Còn sống hay không ❓
  • Có an và có ổn hay không ❓

Tạm dừng nơi đây🌷. A Di Đà Phật 🙏 (01.07.2024)

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert