Blog

ĐẠO PHẬT

5️⃣ NĂM DỤC VỌNG (ngũ dục)

🔊 Tất cả những gì có sức quyến rũ con người trong cõi Dục này, được giáo lý  Phật giáo bao gồm trong 5 thứ. Chúng là đối tượng ham muốn của con người; và cũng vì lòng tham đắm của con người sâu thăm thẳm, rộng không bờ bến, dai dẳng không ngưng nghỉ, bám chặt không buông thả, 👹 cho nên con người đã trở nên ích kỷ…
Read more

4️⃣ Bốn thứ Tất-đàn 🌷 🍀

Kinh là bản ý của pháp, là căn bản của pháp, nên nói Kinh là gốc của pháp. ☀️ Phật biết căn bản của tất cả pháp, cho nên cần phải nói ra giáo. 🔔 🔊 Giáo là căn bản của pháp, dùng phương pháp “Tứ tất-đàn” để nói căn bản của pháp. “Tất” là…
Read more

🔊 TÂM BAO THÁI HƯ, LƯỢNG CHÂU SA GIỚI! 💎

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không 🔔 Phật tâm, chân tâm nghĩ lợi ích hết thảy chúng sanh trong Pháp Giới Hư Không Giới. Nếu khởi tâm động niệm được như vậy, sẽ chẳng khác gì Phật, Bồ Tát. Tâm bao thái hư, lượng châu sa giới 💝 1️⃣ Thực hiện tám chữ này ra sao?…
Read more

Theo tinh thần của bản kinh A Di Đà (2)☀️

Theo tinh thần của bản kinh A Di Đà, Niết Bàn Cực Lạc của Phật A Di Đà là cõi sáng vĩnh hằng, miền an dưỡng thiêng liêng và kỳ diệu, nơi chốn của công đức trí huệ và đạo hạnh 🌈 , ở ngoài tam giới, cách xa cõi trần gian 10 tỷ thế…
Read more

Theo tinh thần của bản kinh A Di Đà (1) 💎

Theo tinh thần của bản kinh A Di Đà, 2 pháp chính làm nền tảng trợ lực trong pháp môn niệm Phật là 5️⃣ Ngũ Căn và 5️⃣ Ngũ Lực, kết hợp với nhau như gốc rễ và thân cành lá, qua 5 nhóm chung là Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ. ✅ Trong đó, Tín…
Read more

THẾ NÀO GỌI LÀ SA MÔN?❓❓

https://thuvienhoasen.org/p23a36156/the-nao-goi-la-sa-mon- (16/06/2021) HỎI: Trong các năm gần đây có một số nhà sư Phật giáo tự xưng và ký tên trên các văn bản là Sa Môn mà trước đây chúng tôi chỉ được biết quý Sư thường ký tên là Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni. Vậy xin hỏi ý nghĩa của danh xưng Sa Môn là gì và làm sao để đạt được Sa Môn quả? ĐÁP: Sa-môn (śramaṇa) là một thuật ngữ đã có trước…
Read more

🔊 KINH TỨ NIỆM XỨ 🔔🔔

Tứ Niệm Xứ không vật lộn với tham sân si. ☀️ Tứ Niệm Xứ khai mở Tuệ-giác. 💎 Như thắp đèn để tối tự biến thành sáng chớ không phải mất công đuổi tối đi đâu. Ta nghe như vầy : Một thời Thế Tôn ở xứ Ku Ru dạy rằng : Này các Tỳ-kheo…
Read more

7️⃣ Thất mạn ⛔️

1️⃣ Mạn: Đối với người tài năng, danh lợi…thua mình, thì mình chấp rằng mình hơn và tỏ vẻ khinh khi đối với người thua kém mình. 2️⃣ Quá mạn: Đối với người bằng mình hay đối với người hơn mình, mình lại chấp rằng họ chỉ bằng ta mà thôi. 3️⃣ Mạn quá mạn:…
Read more

Thần thông là gì ?❓❓

Thần thông là gì ? “Biến hóa khôn lường là ‘thần’; không câu thúc, chướng ngại là ‘thông’.” 💎 Đó là khả năng làm cho người khác không tài nào hiểu được, đồng thời có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không gặp trở ngại. Hòa Thượng còn nói: “Diệu dụng khó…
Read more

💎 Pháp Lục Hòa

1. Thân hòa cộng trụ, là trên phương diện sinh hoạt hằng ngày trong một tổ chức, chúng ta cùng sống chung trong một tập thể, thường nên chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau. 👨‍👨‍👧‍👦👩‍👩‍👧‍👧 2. Khẩu hòa vô tránh, đứng trên phương diện giao tiếp chỉ bảo qua ngôn ngữ lời nói lẫn nhau, luôn luôn thể hiện tinh thần khuyến khích khuyên bảo cùng nhau làm thiện, dứt trừ làm ác. 💋💖 3.…
Read more