Kategorie: Kinh Pháp Cú,

ĐẠO PHẬT

Phẩm VI: ☀️Phẩm hiền trí☀️

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) 76. Nếu gặp được người hiền trí chỉ bày lầm lỗi và khiển trách mình những chổ bất toàn, hãy nên kết thân cùng họ, xem như bậc trí thức chỉ cho kho tàng bảo vật; Kết thân với người trí lành mà không dữ. 76. Nếu gặp bậc hiền trí,Chỉ trách điều lỗi lầm,Hãy tha thiết kết thân,Như người chỉ kho báu,Kết thân người…
Read more

Phẩm V: 📌Phẩm ngu si

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) 60. Đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt; Cũng thế, dòng luân hồi sẽ tiếp nối mãi với kẻ ngu si không minh đạt Chánh pháp. 60. Mất ngủ thấy đêm dài, mệt nhoài thấy đường xa, kẻ ngu luân hồi mãi, Chánh pháp biết đâu là! 61. Không gặp kẻ hơn mình cũng không gặp kẻ ngang…
Read more

Phẩm XII: 💎Phẩm tự ngã💎

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) 155. Nếu biết tự thương mình, phải tự gắng bảo hộ; trong ba thời có một, người trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man Thông thường nói ba thời là đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm. Ở đây ba thời chỉ vào một đời người thanh niên, trung niên, lão niên. Người ta lúc thanh niên nên nỗ lực học tập,…
Read more