Thế nào là Thân tứ đại

Thế nào là Thân tứ đại?💦💨🔥

Thân xác con người được cấu thành bởi 4 yếu tố chính: – yếu tố đất như da, xương, thịt, tim, gan… – yếu tố nước như máu, mủ, đàm… – yếu tố gió như hơi thở vô ra… – yếu tố lửa như sức nóng trong người… Những gì hiện hữu ở xác thân: Hoàn toàn không có tự tánh riêng biệt.…
Read more