Màu sắc của hoa sen

Màu sắc của hoa sen🍀🌸💮

Tứ Vô Lượng Tâm là đây! 💖 Những màu sắc xanh – vàng – đỏ – trắng của hoa sen là 4 màu sắc chính, tỏa chiếu ra 4 màu hào quang chính.🙏 Thật không thể nghĩ bàn!💭 Các loài sen ở ao thất bảo thì nhiều vô lượng vô biên, dù là Bậc A…
Read more