Pháp Môn Tịnh Ðộ 12

Pháp Môn Tịnh Ðộ 2/2🍁🌈

Tâm này là Phật, Tâm này làm Phật! ☀️ Tây Phương Cực-Lạc ở tâm ta. Mình cần phải niệm Phật cho tới chỗ tâm thanh tịnh; niệm một cách đầy chú ý, tập trung. Khi niệm Phật, bạn cần phải phát nguyện vãng sanh Tây Phương, rời bỏ trần gian khổ lụy. Chớ nên quá…
Read more