Schlagwort: Lấy Giới Làm Thầy!

ĐẠO PHẬT

☀️Phần thứ nhất: Giới Hạnh Của Người Tu Sĩ☀️

🔊 Trước khi bước vào đạo lộ thứ hai và bài học Giới luật thì Thầy đã giới thiệu với quý thầy một sơ đồ của đạo lộ thứ hai này để chuẩn bị hành trang cho người tu sĩ khi bước chân vào lộ trình này không còn ngỡ ngàng. 🎯 Người tu sĩ…
Read more

Trước và Sau Khi Thọ Giới

Trước và Sau Khi Thọ Giới☀️❄️

Chưa hiểu thông Phật Pháp mà đã thọ Giới, thì rất dễ sanh tâm cống cao, ngã mạn.❌ Bạn chớ mù mù mờ mờ xuất gia, rồi mù mù mờ mờ thọ Giới. Thọ Giới là vì cầu sám hối, không phải là lết cái thây đi, lết cái thây về. Khi ở Giới-đàn, bạn…
Read more