Schlagwort: Nhân Quả

ĐẠO PHẬT

Màu sắc của hoa sen

Màu sắc của hoa sen🍀🌸💮

Tứ Vô Lượng Tâm là đây! 💖 Những màu sắc xanh – vàng – đỏ – trắng của hoa sen là 4 màu sắc chính, tỏa chiếu ra 4 màu hào quang chính.🙏 Thật không thể nghĩ bàn!💭 Các loài sen ở ao thất bảo thì nhiều vô lượng vô biên, dù là Bậc A…
Read more

Xưng Tán Danh Hiệu Nam mô A Di Đà Phật

Xưng Tán Danh Hiệu „Nam mô A Di Đà Phật“ 😇🙏

Danh Hiệu Phật chính là Bồ Đề Nguyện, vì là cửa ngõ xu hướng Vô Thượng Giác, và luôn luôn dẫn dắt chúng sinh tới Nhất Thiết Chủng Trí.💐 Danh Hiệu Phật chính là Bồ Đề Tâm, vì là chủ tể các thiện pháp, và luôn luôn sanh ra tất cả Phật Pháp.🌛 Danh Hiệu…
Read more