Thế nào là Ngũ nghịch

Thế nào là Ngũ nghịch? 👹 ⛔️

Ngũ nghịch là 5 trọng tội ác nghịch, trái với đạo lý: – giết cha – giết mẹ – giết các bậc Thánh (A La Hán) – nhiễu phá sự hòa hợp của Tăng (Ni) chúng – làm cho thân Phật chảy máu Người phạm vào 1 trong 5 trọng tội ác nghịch trên Sẽ…
Read more