Ba thứ Tịnh nghiệp là gì

Ba thứ Tịnh nghiệp là gì? 3️⃣

Chính là ba phước trong Quán Kinh, ( dành cho hành giả tu hành Pháp Môn Tịnh độ ). ☀️ Đối với người tu hành chúng ta mà nói, ba phước này rất quan trọng.  ✔️ Chúng ta chẳng dùng phương pháp trong mười sáu phép Quán, mà dùng trì danh niệm Phật, nhưng ba…
Read more