Mẹo vặt dễ hiểu

Mẹo vặt dễ hiểu🎯

Hễ công việc, sự tình càng nhiều thì bạn càng chấp trước, tâm càng không an định.❌ Ðừng chấp trước vào cái hay cái tốt của kẻ khác.❌ Ðừng chấp trước tốt, xấu.❌ Ðừng rớt vào cực đoan (nhị biên: vui-buồn, hay-dở, đúng-sai…), Nếu chấp trước vào chuyện xấu, thì vĩnh viễn bạn sẽ bị…
Read more