Schlagwort: Tam cõi

ĐẠO PHẬT

Thân trung ấm

Thân trung ấm 🌒🌓🌔🌕🌞

Do ta, từ ta, tại ta, vì ta, cũng là ta mà có ra! 😤😭👺🥰😇 4 màu sắc hào quang, xanh vàng đỏ trắng, chiếu tỏa từ các hoa sen ở ao thất bảo, cũng là biểu trưng cho các cảnh giới ánh sáng chói ngời trong giai đoạn thân trung ấm (thân trung ấm…
Read more

Tâm Chúng Sanh

Tâm Chúng Sanh👪👫

Tâm mê, tâm giác Vọng tưởng không có làm chủ. Phật (mới là bậc) làm chủ (tâm). Khéo tu, vụng tu có sai khác! Tu làm sao mà về già càng tu càng không quái ngại. Hễ muốn vãng sanh thì chỉ nhắm mắt như ngủ là đi ngay. Chúng ta đêm nào ngủ cũng…
Read more